Uutiset Metsä

Luke tarjoaa asiantuntijapalveluja puun pitkäaikaiskestävyyden ja puun ominaisuuksien modifioinnin testauksen suunnitteluun sekä vakioituja ja räätälöityjä testejä tilauksesta.

Palvelun tavoitteena on puun kilpailukyvyn parantaminen kehittämällä ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita menetelmiä, joilla puun toimivuutta ja pitkäaikaiskestävyyttä käyttökohteessaan voidaan parantaa. Kokeita voidaan tehdä sekä ulko- että sisäolosuhteissa.

Uusi multalaatikkokoe kiinnostaa asiakkaita

Luken Punkaharjun toimipaikan lahotuskoekentällä voidaan tehdä standardien mukaisia lahotuskokeita ja asiakkaan tarpeiden mukaan laadittuja testejä.

Maakosketuskokeen tekeminen kestää ulkokentällä vähintään viisi vuotta. Koesauvat tarkistetaan silmänvaraisesti kerran vuodessa, ja niiden kestävyys koestetaan taivutuslaitteella. Testierien kestävyyseroista saadaan ennakkotietoja jo 3–4 vuoden jälkeen.

Kun maakosketuskoe siirretään pienimuotoisena sisätiloihin lämpimään (27 °C) ja kosteaan multapurkkiin, testausaika lyhenee 32 viikkoon. Multapurkkikokeessa koekappaleiden lahonkestävyys määritetään painonhäviön perusteella.

kuvakoostelahotuskoe
Maakosketuskoe erikoisvalmisteisessa kostealla mullalla täytetyssä lämpölaatikossa sisätiloissa. Kuvat: Martti Venäläinen/Luke.

Maakosketuskoe voidaan tehdä myös erikoisvalmisteisessa, kostealla mullalla täytetyssä lämpölaatikossa. Lujuusmittauslaitteeseen sopivaa näytekapulaa lahotetaan palikan keskiosasta. Tällöin päästään mittaamaan koe-erän lujuuden heikkenemistä, jota tapahtuu jo lahoamisen alkuvaiheessa, paljon ennen massahäviötä tai silminnähtävää lahoamista.

”Aiemmin tilattiin pitkäaikaisia kokeita ulkokentälle, mutta nyt uusi lämpölaatikko kiinnostaa asiakkaita. Se mahdollistaa tuotekehityksen kannalta riittävän nopean kokeen sekä monipuoliset mittaukset puussa tapahtuvista muutoksista. Lisäksi koeolosuhteet voidaan säätää vaikkapa Etelä-Euroopan oloja vastaavaksi”, toteaa tutkija Martti Venäläinen.

Joensuun toimipaikassa on valmiudet simuloituihin olosuhdetesteihin eli puun säänkestävyyden testeihin erilaisissa ilman lämpötilan ja suhteellinen kosteuden olosuhteissa. Lisäksi Joensuussa voidaan testata puun mekaanisia ja fysikaalisia ominaisuuksia, kuten muun muassa lujuutta, kovuutta, tiheyttä, väriä ja akustiikkaa.