Uutiset Ilmasto, Maaseutu, Maatalous, Puutarha, Ruoka, Ympäristö

Luonnonvarakeskus on jälleen mukana OKRA Maatalousnäyttelyssä, joka järjestetään Oripään lentokentällä 3.–6.7.2019. Luken osastolla F 251 on jaossa laajasti tietoa ajankohtaisista teemoista ja tutkimushankkeista.

Maaseutu.
Kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Luken asiantuntijoita pääsee kuulemaan alueella F osastolla 251. Katso sijainti alueen kartasta sekä lue alta, mistä kaikesta Luken osastolla on tarjolla tietoa.

Lihakarjan genomivalinta tuo avuksi viimeisimmän DNA-teknologian

Ilmastonmuutos, maapallon väestön kasvu sekä tarve tuottaa enemmän, tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin ruokaa luovat vaikean yhtälön. Suomessa naudanlihasta tuodaan jo neljännes, vaikka edellytykset tuottaa kotimaista naudanlihaa ovat hyvät. Lihakarjan genomivalinta tuo avuksi viimeisimmän DNA-teknologian, jotta naudanlihantuotannon tehokkuutta ja taloudellista kannattavuutta saadaan parannettua sekä sen ympäristövaikutuksia pienennettyä. Luken asiantuntijat kertovat lisää genomivalinnasta, ja mitä se käytännössä voi tarkoittaa omalla tilalla.
Lisätietoja: Anna-Maria Leino. Hankkeen kotisivu. Twitter: @beefgeno.

Kierrätyslannoitteita maatalouden orgaanisista jätteistä

BioRaEE- eli Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle -hankkeen päätavoite on kehittää yhdessä viljelijöiden kanssa heidän tarpeidensa mukaisia, turvallisia ja tehokkaita kierrätyslannoitteita maatalouden ja muiden sektoreiden orgaanisista jätteistä ja sivutuotteista. Asiantuntijat jakavat pisteellä uutta opasta Kierrätyslannoitukseen ja tutkimustietoa.
Lisätietoja: Ari-Matti Seppänen. Hankkeen kotisivu

Typpitaselaskuri auttaa parantamaan peltolohkon typpitaloutta

Luken osastolla pääsee koekäyttämään Typpitaselaskuria. Käyttäjä saa arvion peltolohkoilla toteutuneista typpitaseista suhteessa muihin vastaavissa oloissa toteutuneisiin typpitaseisiin. Tuloksesta riippuen laskuri voi myös ehdottaa toimia typpitalouden parantamiseksi. Laskurin avulla voi ennakoida kevätviljoille optimaalista typpilannoitusmäärää.
Lisätietoja: Eila Turtola. Hankkeen kotisivu.

Kierrätystyppeä maatalouteen

Nesteravinne-hankkeessa luodaan ja saatetaan käyttöön menetelmiä edistämään erityisesti kierrätystypen käyttöä maataloudessa. Pisteellä on mahdollisuus nähdä esimerkiksi hankkeessa käytettyjä tuotteita lasipurkeissa. Nestelannoitusvarustuksella oleva GreatPlains-suorakylvökone on esillä Propax Agro Oy:n osastolla B274.
Lisätietoja: Petri Kapuinen. Hankkeen kotisivu.

Kuitulietettä peltoon ravinteiden välittäjäksi

Peltokuitu-hanke selvittää metsäteollisuuden kuitulietteiden käyttöä sitomaan pelloilla kasvukauden jälkeen olevia tai mineralisoituvia ravinteita ja välittämään ne seuraavana kasvukautena kasvien käyttöön samalla estäen ravinteiden huuhtoutumisen syksyn ja talven aikana. Pisteellä on mahdollisuus nähdä esimerkiksi hankkeessa käytettyjä tuotteita lasipurkeissa.
Lisätietoja: Petri Kapuinen. Hankkeen kotisivu.

Viljelijät ja yläkoululaiset mukaan kampanjaan

FutureCrops-hanke esittelee tusinan verran vaihtoehtoisia puitavia kasveja, joihin kuuluu kasviproteiinin ja pellon viljelykierron lisäämisen kannalta kiinnostavia kasveja. Viljelijöitä kannustetaan tulemaan mukaan kokeiluun, jossa testataan erikoiskasvitiedon keruuta ja siirtoa kännykkäsovelluksen avulla. Yläkouluille suunnatussa kampanjassa kouluilla on mahdollisuus tilata valkuaispitoisten kasvien siemeniä, jotka voidaan kylvää kukkapurkkeihin luokassa ja seurata kasvien kasvua eri oppitunneilla. Molemmista kampanjoista kerrotaan osastolla lisää. Samalla voi testata omaa kasvitietämystä elävien kasviesimerkkien avulla.
Lisätietoja: Marjo Keskitalo. Hankkeen kotisivu.

Peltoviljelystä monipuolisempaa

PeltoLuksus-hankkeessa nostetaan esille pellon viljelykasveista saatavia arvoaineita ja miten peltoviljelyä tulisi monipuolistaa viljelijöiden oman osaamisen, kannattavuuden ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen parantamiseksi. Viljely keskittyy harvoihin satokasveihin ja aineenvaihduntatuotteisiin, vaikka mahdollisuuksia on moninkertaisesti tarjolla.
Lisätietoja: Marjo Keskitalo. Hankkeen kotisivu.

PeltoOptimi-työkalun avulla parhaat peltolohkot tuottoisammiksi

Luke on kehittänyt OPAL-Life-hankkeessa työkalun, jonka avulla viljelijä voi saada peltoaloistaan nykyistä vieläkin suuremman hyödyn. Työkalun avulla pystytään tunnistamaan parhaat peltolohkot, joiden viljelyyn kannattaa panostaa muita aloja enemmän. Tämä mahdollistaa paremman sadon hyviltä lohkoilta, ja huonommin tuottava peltoala voidaan siirtää muuhun käyttöön. Näin voidaan saavuttaa myös merkittäviä ilmastohyötyjä. PeltoOptimi-työkalu on pian kaikkien viljelijöiden käytössä Luken Taloustohtori-verkkopalvelussa.
Lisätietoja: Jaana Sorvali. Hankkeen kotisivu. Twitter: @LifeOpal.

Selkävaivojen ehkäisy Fysioakustisella traktorinistuimella

Ajofysio-hankkeessa on kehitetty Fysioakustista (FA) traktorinistuinta ehkäisemään traktorinkuljettajien selkävaivoja. Merkittävä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvien työkyvyttömyyseläkkeiden riskitekijä maataloudessa on pitkäkestoinen työskentely ajettavilla työkoneilla. Testeissä fysioakustisen tuolin käyttö traktorinajossa vähensi erittäin merkittävästi lihaksiston kuormittuneisuutta. Okrassa on mahdollisuus testata uutta FA-traktorinistuinta Luken osastolla. Testaajat voivat osallistua risteilylahjakortin arvontaan.
Lisätietoja: Jarkko Leppälä. Hankkeen kotisivu

Maatilan tuottavuuden kehittäminen turvallisuuskulttuurin kehittämispolun avulla

Turvaviesti-hankkeessa tutkitaan maatilan turvallisuuskulttuurin kehittämispolkuja. Maatilan yritysturvallisuutta voidaan parantaa ja riskitekijöitä vähentää hyvän riskienhallinnan ja turvallisuuskulttuurin avulla. Omalle maatilalle voi tehdä turvallisuuskulttuurin kartoituksen ja luoda maatilan turvallisuuden kehittämispolun. Vastaajien kesken arvotaan kylpylälahjakortti. Maatilan turvallisuuskulttuurin kehittämispolusta pidetään tietoisku MMM:n ja Luken osastolla perjantaina 5.6. kello 12.30.
Lisätietoja: Jarkko Leppälä. Hankkeen kotisivu

Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa

Ilmastonmuutokseen varautumiseksi maatiloilla voidaan toteuttaa lukuisia toimenpiteitä. Näihin kuuluvat esimerkiksi maan kasvukunnon hoito, monipuolinen viljelykierto ja talviaikainen kasvipeitteisyys. Lisäksi fossiilisia polttoaineita voidaan korvata erilaisilla uusiutuvan energian vaihtoehdoilla. Maatilat voivat olla ilmastokysymyksissä ratkaisujen tarjoajia. Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -hankkeen pisteellä on jaossa tietoa maanviljelijän varautumisesta ilmastonmuutokseen, palkokasveista, sekaviljelystä ja suometsien hoidosta.
Lisätietoja: Riitta Savikko. Hankkeen kotisivu.

Luomuala kasvaa – tutkimustietoa tarvitaan

Luomutuotteiden kulutus kasvaa Suomessa ja globaalisti. Luomutuotannossa on Suomessa jo joka kymmenes maatila ja kahdeksas peltohehtaari. Lisäksi tavanomaisessa tuotannossa olevat maatilat voivat hyödyntää luomutuotannossa tyypillisiä viljelymenetelmiä, kuten monipuolisia viljelykiertoja ja ekologisia kasvinsuojelumenetelmiä. Luomuinstituutti on Luken osastolla edustamassa luomututkimusta alkutuotannon, ympäristövaikutusten, elintarvikkeiden ja markkinoiden näkökulmasta.
Lisätietoja: Sari Iivonen ja Sari Autio. Kotisivu. Facebook: Luomuinstituutti.

Alueen riskitekijöitä yhdistämällä tehokkaampia vesiensuojelutoimia

Pohjanmaan Ravinneratas -hanketta toteutetaan neljässä pohjalaismaakunnassa. Hankealueella on useita yhteisiä erityispiirteitä, kuten runsaasti happamia sulfaattimaita, soita ja suometsiä sekä intensiivistä jokilaaksoihin keskittynyttä kotieläin- ja turkistuotantoa. Hankkeessa tarkastellaan näiden riskitekijöiden yhteisvaikutusta ja etsitään niiden perusteella vesistökuormituksen painealueita.
Lisätietoja: Maarit HellstedtHankkeen kotisivu. Facebook: Pohjanmaan Ravinneratas.

Toimenpiteitä vesiensuojelun avuksi

Freshabit-hankkeessa vähennetään valuma-alueilta vesistöön tulevaa kuormitusta erilaisilla vesiensuojelutoimenpiteillä. Vesilintujen, kalojen ja muun eliöstön elinympäristöä parannetaan kunnostamalla puroja, jokia ja järviä. Kaikkien toimenpiteiden vaikutuksia vesiekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan seurataan. Tärkeää on myös vesiperinnön arvostuksen ja kiinnostuksen lisääminen.
Lisätietoja: Teppo Vehanen. Hankkeen kotisivu. Facebook: FRESHABIT LIFE IP.

Ravinteita vihanneksille

Tasapainoinen typen ja fosforin saanti on tärkeää vihannesten kasvulle ja laadulle. Paljonko ravinteita eri vihanneslajit tarvitsevat ja miten ravinnetarvetta voi arvioida? Sitä selvitetään Luken vihannestutkimushankkeissa. Luken osastolla voi keskustella asiantuntijoiden kanssa siitä, mitä merkitsee kestävä ravinnetalous vihannestuotannossa.
Lisätietoja: Terhi Suojala-Ahlfors

Kasvinterveys turvaa hyvän sadon ja tehokkaan panosten käytön

Kasvinterveyden osastolla on mahdollisuus tutustua kasvukauden kasvintuhoojatilanteeseen ja niiden hallintaan. Vaihtelevat olosuhteet ovat suosineet tuhohyönteisten ja kasvitautien esiintymistä pelloillamme. Osastolla on myös mahdollisuus kuulla, miten rikkakasvien, kasvitautien ja tuhohyönteisten esiintyminen vaikuttaa kasvien satoon ja ravinteiden ottoon ja miten tasapainoinen kasvinravinteiden saanti voi hillitä kasvintuhoojien haittavaikutuksia.
Lisätietoja: Marja Jalli.

Satoa ja laatua pölytyspalvelulla

Satoa ja laatua pölytyspalvelulla -hankkeessa on yhtenä päätavoitteena edistää ja kehittää pölytyspalvelun käyttöä, nostaa esiin ongelmakohtia ja luoda toimivia käytäntöjä pölytyspalvelun toteutukseen. Okrassa esitellään kuvin ja sanoin pölytyksen vaikutusta viljelykasvien sadon määrään ja laatuun sekä opastetaan tunnistamaan eri kasvien siitepölyjä.
Lisätietoja: Sakari Raiskio. Hankkeen kotisivu. Facebook: Satoa ja laatua pölytyspalvelulla.

 

Okra-logo.