Uutiset Ilmasto, Talous, Ympäristö

Yleisradio (YLE) starttaa huhtikuussa valtakunnallisen I love muovi -kampanjan, joka auttaa ja rohkaisee ihmisiä ja yhteisöjä pakkausmuovin lajitteluun. Luonnonvarakeskus (Luke) on monen muun toimijan tavoin mukana kampanjassa omalla asiantuntemuksellaan.

I love muovi -kampanja muistuttaa meitä siitä, että muovi on niin hyvä ja arvokas materiaali, että se kannattaa palauttaa käytön jälkeen hyötykäyttöön eikä varsinkaan päästää luontoon. Kampanja-aika on 1.4.–4.5.2019.

Biopohjaiset katemateriaalit, sivuvirtojen hyödyntäminen, kokonaiskestävyyden arviointi – Luken osaamisella kysyntää

Luke kehittää erilaisia muovia korvaavia biopohjaisia ja täysin biohajoavia ratkaisuja muun muassa maatalouden katemateriaaleiksi.  Luke arvioi useissa tutkimushankkeissaan elintarvikepakkausratkaisujen ja -materiaalien ympäristönsuorituskykyä ja on myös kehittämässä uudenlaisia pakkausmateriaaleja elintarvike- ja metsäteollisuuden sivuvirroista.

– Ruokahävikin aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat suuremmat kuin elintarvikepakkausten tuotannon ja jätehuollon aiheuttama kuormitus. Ympäristön kuormituksen kannalta on tärkeämpää, että pakkaus suojaa tuotetta hyvin ja että se on helposti toimitettavissa jätehuoltoon ja kierrätykseen – ja että pakkaukset myös päätyvät sinne, toteaa Luken erikoistutkija, asiakaspäällikkö Juha-Matti Katajajuuri. Katajajuuri oli myös tiiviisti rakentamassa kansallista, vuonna 2018 valmistunutta muovitiekarttaa.

Kevyet, muovattavat ja hyvin kestävät erilaiset muovipakkauslaminaatit sekä kuitua sisältävät yhdistelmämateriaalit ovat siis useimmiten hyviä ratkaisuja tiettyjen elintarvikkeiden pakkaamiseen muovin antaman suorituskyvyn vuoksi. Siksi tarvitaan toimia, joilla vähennetään muoviroskan aiheuttamia haittoja, edistetään muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä kiertotaloutta.  Lisäksi tulee etsiä kohteita vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista lisäämällä korvaavia, biopohjaisia ja myös biohajoavia pakkausratkaisuja.

Kertakäyttömuoveja ja osin myös ruokapakkauksia tullaan yhä enemmän korvaamaan biopohjaisilla ratkaisuilla ja biomuoveilla.

– Biopohjaiset ratkaisut voivat perustua esimerkiksi metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen, erityisesti puusta erotettavissa oleva hemiselluloosa ja mikrobien tuottamat polyesterit (polyhydroksialkanoaatit, PHA) ovat houkuttelevia mahdollisuuksia tiettyihin pakkaussovelluksiin.  Ne ovat myös sekä biopohjaisia että biohajoavia, kertoo Luken tutkimusprofessori Hannu Ilvesniemi.

Kokonaiskestävyys on välttämätön edellytys uusien ratkaisujen suorituskyvyn ohella niiden käyttöön ottamiseksi.

– Erilaisten vaihtoehtojen ekologisen kestävyyden arviointi edellyttää teollisen ekologian ja elinkaarilaskentamallinnuksen tieteellistä osaamista. Luke selvittää pakkausvaihtoehtojen ekologista kestävyyttä, muoviroskaantumisen aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja sekä niiden vähentämismahdollisuuksia. Korvaavien materiaalien osalta kokonaiskestävyyden arviointia edellyttää myös vuosi sitten julkaistu Euroopan muovistrategia, Katajajuuri kertoo.

Koko Suomi mukaan talkoisiin

Kymmenet kunnat ja kaupungit ovat ottaneet I love muovi -kampanjahaasteen vastaan ja haluavat nostaa pakkausmuovin lajittelun huhtikuun teemaksi. Mukaan on houkuteltu myös koulut, päiväkodit ja kirjastot.

Kampanja jalkautuu kaikkiin Ylen kanaviin. Tarjolla on tutkittua tietoa muoveista ja niiden kierrätyksestä. Sisällöt yle.fi:ssä ja sosiaalisessa mediassa on suunnattu erityisesti kotitalouksille. Osana kampanjaa nähdään draamasarja, informatiivisia videoita sekä huipennuksena suora tv-lähetys lauantaina 4.5. Yle TV1:ssä. Kampanja tekee huhtikuussa myös kiertueen eri puolelle Suomea.

Kampanjan kotipesä löytyy osoitteesta yle.fi/ilovemuovi, josta löytyy suuri vinkki- ja ohjepankki pakkausmuovin lajitteluun.