Uutiset Maaseutu, Metsä, Talous, Ympäristö

Energiapuun käyttö ja hankinta, metsäalan murros ja metsänuudistamisen uusin tieto ovat Lapin metsätalouspäivien kärkiä tänä vuonna. Luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat mukana ohjelmassa sekä keskustelemassa kumppaneiden kanssa messuosastolla Rovaniemen Lappia-talossa.

Lapin Metsätalouspäivillä selvitetään minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia EU-politiikka antaa energiapuulle, ja pohditaan millaisessa murroksessa metsäala on. Päivillä perehdytään myös muun muassa metsänuudistamisen ja varhaismetsänhoidon tuoreimpiin tutkimustuloksiin sekä taimikonhoidon uusiin menetelmiin.

Luken metsäosaston teemana on, mitä uusia tuotteita metsästä voidaan saada ja millä tavoin metsiä voidaan hyödyntää nykyistä monipuolisemmin. Esillä ovat myös puusta ja puubiomassasta saatavat uudet tuotteet ja kemikaalit. Pohjoinen yhteistyö ja verkostot näyttävät voimansa.

Osastollamme voit tutustua muun muassa näihin hankkeisiin:

Uusia tuotteita metsästä
LIFEPeatLandUse
GovAda
InnoTrea
Arctic Smartness Excellence (ASE)

Lapin metsätalouspäivät järjestetään vuosittain vapaaehtoisvoimin Meto-Lappi ry:n ja Lapin Metsänhoitajat ry:n yhteistyönä.