Uutiset Kala, Riista, Tilasto

Koronavuonna 2020 suomalaisten luonnossa liikkuminen on lisääntynyt – näkyykö tämä metsästyksessä ja kalastuksessa? Ovatko myös saaliit kasvaneet?

Helmi-maaliskuussa 2021 Luonnonvarakeskus (Luke) toteuttaa metsästyksen ja vapaa-ajankalastuksen tiedonkeruut. Kyselyt lähtevät postitse satunnaisesti rekisteriaineistoista poimituille asuntokunnille ja metsästäjille, ja niissä kartoitetaan vastaanottajien vapaa-ajankalastuksen ja metsästyksen määrää ja saaliita. Vapaa-ajankalastuskysely lähetetään 11 000 asuntokunnalle ja metsästyskysely 7 500 metsästäjälle.

Kuva: Petri Jauhiainen / Rodeo.fi

Tulosten perusteella Luke laatii metsästys- ja vapaa-ajankalastustilastot, jotka julkaistaan vuoden 2021 aikana. Tilastot antavat kuvan suomalaisten metsästys- ja kalastusharrastuksen laajuudesta, saaliiden määrästä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Lisäksi tietojen perusteella arvioidaan vapaa-ajan kalastuksen taloudellista merkitystä.

Jos saat kyselyn, toivomme sinun vastaavan siihen. Vastaaminen on tärkeää, vaikka et olisi metsästänyt tai kalastanut tai saanut saalista. Kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilla. Ainoastaan riittävä vastaajamäärä takaa laadukkaat ja luotettavat tilastot, jotka ovat tärkeä taustatuki tietopohjaiselle päätöksenteolle.