Uutiset Kala, Maaseutu, Maatalous, Metsä, Riista, Ruoka

Luonnonvarakeskus esitteli tutkimustaan Farmari maatalousnäyttelyssä 2.–4.7.2015 Joensuussa BIOTALOUS-osastolla yhdessä maa- ja metsätalousministeriön, Maanmittauslaitoksen, Suomen metsäkeskuksen, Kalatalouden Keskusliiton, Eläinten hyvinvointikeskuksen sekä ELY-keskuksen kanssa.

Luke-visan palkinnot arvottu – kiitokset kaikille visaan osallistuneille!

Luonnonvarakeskuksen tiskillä testattiin kävijöiden Luke-tietämystä. Luke-visaan osallistui kaikkiaan 84 henkilöä, joiden kesken arvottiin kaksi upeaa kirjapalkintoa. Arvonta suoritettiin 7.7. Joensuussa ja onnettarena toimi Luken hankinta-asiantuntija Anki Geddala.

ankiarvonta
Kuva: Merja Lindroos, Luke.

Villiä ja valloittavaa – suomalaisen nykykeittiön helmiä -keittokirja: Arto Hämäläinen, Käsämä

Metsä – Suomen vihreä kulta -kirja: Heikki Nousiainen

Onnittelut Artolle ja Heikille! Kirjapalkinnot toimitetaan teille lähiaikoina.

 

Uutta Luken youtubessa: Farmarissa tallennettuja biotalousaiheisia videoita

Maataloudesta tuli kiertotaloutta

Tutkimuspalveluja biotalousalan yrittäjille

Toimiiko hankintaketju metsäbiotaloudessa?

Biotalous ponnistaa pelloilta, metsistä ja vesistä

Mitä kunta voi tehdä biotalouden hyväksi?

Miten auto kulkee nurmivoimalla? Mitä eläinten lannasta syntyy?

Kerää ja tuota ruokaa metsässä

tunnari-isouusi

Kuvasatoa Farmarista

 

BIOTALOUS – Kestävää kasvua uusiutuvista luonnonvaroista -osaston avainsanoja olivat energia, metsä, ruoka, kemia, vesi ja luonnon palvelut.

Luke esitteli tutkimustaan monipuolisesti maatalouden ravinteiden kierrätyksestä puurakentamiseen.

Maatalouden ravinteiden kierrätys turvaa kotimaista ruoantuotantoa

Maatalouden ravinteiden kierrätystä voidaan myös käytännön toimin edistää. Ravinteiden kierrätyksellä voidaan esimerkiksi säästää lannoitteiden valmistuksessa tarvittavaa energiaa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ravinteita sisältävän lannan, puhdistamolietteen ja teollisuuden sivutuotteiden aktiivinen kierrättäminen suojelee vesistöjä ja maaperää. Ravinteiden kierrätys turvaa kotimaisen ruoantuotannon edellytyksiä hyödyntämällä turvallisia ja korkealaatuisia kierrätys-ravinteita.  Kierrätyksellä voidaan myös luoda uutta liiketoimintaa. Eli paljon hyvää arkipanoksilla!

  • Osastollamme esiteltiin Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -projektin viimeisimpiä tutkimustuloksia ja havainnollistetaan aihepiiriä käytännön yritys- ja maatilaesimerkeillä.


Koulutusta laadukkaamman metsähakkeen tuottamiseksi

Metsäenergian toimitusketjun hallinta, hakkeen laitosvastaanottoon liittyvät ongelmat sekä metsähakkeen laatu – siinä ongelmia, joita pyritään nyt ratkaisemaan muun muassa koulutuksen avulla. Asialla on Luken ja sen yhteistyökumppaneiden KOPLA-projekti, jossa tehdään työtä metsäenergia-alan laadunhallinnan ja laatutietoisuuden kehittämiseksi. KOPLA kouluttaa alan toimijoita monipuolisesti syksyllä 2015:
– 11.9. Moduuli 1. Laadunhallinta – metsästä energiaksi
– 25.9. Moduuli 2: Metsäbiomassan hankinta – energiapuun korjuu ja metsäkuljetus.
– 16.10. Moduuli 3: Energiapuun varastointi ja haketus tienvarressa, terminaalissa ja käyttöpaikalla.
– 30.10 Moduuli 4: Metsähakkeen käyttö energiantuotannossa

  • Koulutustilaisuudet ovat maksuttomia. Paikalla oli myös KOPLAn tutkijoita vastaamassa kysymyksiin.


Kohti agrometsätaloutta – elintarvikkeita voi tuottaa myös metsissä

Agrometsätaloudessa maataloustoimintaa harjoitetaan joko metsässä tai pellon ja metsän rajapinnassa. Tähtäimessä on suunnitelmallinen ja aktiivinen metsän ei-puupohjaisten elintarvikkeiden tuotanto. Luke on rakentanut projekteissaan uusia agrometsätalouden liiketoimintamalleja ja pilotoinut niitä tiloilla. Esimerkkeinä sienten ja luonnonmarjojen puoliviljelyn ja aktiiviviljelyn mallit. Metsän luonnonvarojen hyödyntäminen ei olekaan siis enää pelkkää keruutaloutta!

  • Metsien potentiaali elintarviketuotannossa voisi olla merkittävä, mutta se vaatii uutta rohkeaa ajattelua – kykyä nähdä metsä puilta.

 

biokaasuauto
Kuva: Jari Lindeman, Luke.

Luken Sotkamon tutkimusaseman tilat lämmitetään nurmivoimalla – totta vai tarua?

Luonnonvarakeskuksen Sotkamon tutkimusasemalla tutkitaan koko biokaasuntuotantoketjun hallintaa pellolta auton ja traktorin polttoaineeksi. Toimintaympäristön nimi on VuoGas. Tutkimusasemalle on rakennettu moderni, kuivamädätykseen perustuva biokaasulaitos, joka on ainoa laatuaan Suomessa. Laitos käyttää raaka-aineenaan nurmea, joka voi tuottaa seitsenkertaisen energiamäärän lantaan verrattuna. Syntyvällä biokaasulla lämmitetään Luken Sotkamon kiinteistöt.

  • VuoGas esitteli Farmarissa Volkswagen Touran -biokaasuautoa. Auto on muuten tavallinen henkilöauto, mutta siihen voi tankata bensiinin lisäksi myös biokaasua. Tankillisella biokaasua ajelee 400–500 kilometriä. Katso täältä VuoGas-video.


Biotalousalan yrittäjä – tarvitsetko tutkimuspalveluja yrityksesi tuotekehityksen tueksi? Tutustu Luken monipuoliseen osaamiseen ja hyödynnä asiantuntijoitamme kehitystyössä.

Vihreän kasvun keskus -projektissa tehostetaan alueellista innovaatioprosessia Pohjois-Karjalassa sekä aktivoidaan ideoiden ja osaamisen jalostumista uusiksi tuotteiksi, palveluiksi ja liiketoiminnaksi. Tutkimuksen taholta avainkumppani on Luken Yrityspalvelut, joka saattaa tutkimuksen ja yritysmaailman yhteen. Projektia koordinoi Joensuun Tiedepuisto Oy. Muita toteuttajia ovat Luke, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES sekä Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI.


Metla-talon Avoimet ovet -tapahtumassa 3.7. klo 9–15 tutustuttiin puuntutkimukseen

Puurakentamista edistetään myös tutkimuksen keinoin. Yksi puuntutkimuksen konkreettinen kohde on Luken Joensuun toimipaikka, vuonna 2004 valmistunut Metla-talo, joka oli valmistuttuaan Suomen ensimmäinen kolmikerroksinen, puurunkoinen toimistotalo.

  • Metla-talon Avoimet ovet -tapahtumassa järjestettiin kaksi opastettua kierrosta, joiden aikana tutustuttiin rakennuksen arkkitehtuuriin sekä kuultiin Lukessa tehtävästä puuntutkimuksesta. Metla-talo sijaitsee noin 300 metrin päässä Areenalta. Metla-talo (Yliopistokatu 6, Joensuu)

 

Maatilarakentamisen työturvallisuus -opas
Maatilarakentamisen työturvallisuus -opas

Farmarissa jaettiin hyödyllistä materiaalia kuten Maatilarakentamisen työturvallisuusopasta

Opas kertoo viljelijärakennuttajalle, miten hän pystyy erilaisissa tilanteissa huolehtimaan työturvallisuusvastuistaan ja välttämään vaaranpaikat. Työturvallisuutta voidaan parantaa jo pienilläkin teoilla, kun toimitaan suunnitelmallisesti ja kiinnitetään huomiota oikeisiin asioihin. Siksi oppaaseen on koottu myös esimerkkejä hyvistä toimintatavoista ja työturvallisuusratkaisuista.

 

LAVATÄHTIÄ JOKA PÄIVÄ

BIOTALOUS – Kestävää kasvua uusiutuvista luonnonvaroista -osaston toimijat ovat esillä päivittäin Areenan päälavalla sekä osaston omalla esiintymislavalla. Luvassa on mielenkiintoisia haastatteluja – tentissä on tutkijoiden ohella päättäjiä, yhteistyökumppaneita ja tutkimustiedon käyttäjiä.

Poimi kiinnostavimmat esitykset aikataulusta ja tule kuuntelemaan.