Uutiset Ilmasto, Ruoka, Ympäristö

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa kiertotalouden edistämiseen. LIFE-ohjelmaan kuuluvan CIRCWASTE-hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, elintarvikeketjussa, teollisuudessa ja kotitalouksissa. Koko hankkeen budjetti on lähes 19 miljoonaa euroa.

Luonnonvarakeskus (Luke) vastaa kokonaisuudesta, jonka tavoitteena on edistää merkittävästi ruokajärjestelmän kiertotaloutta. Se tarkoittaa ruokahävikin vähentämistä, sivuvirtojen parempaa hyödyntämistä ja ravinteiden kierrätystä.

Hankkeessa etsitään ja kokeillaan uusia ratkaisuja ruokahävikin ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi, ruoan uudelleen jakamiseksi, alempiarvoisten ruhonosien käytön lisäämiseksi, kasvissivuvirtojen hyödyntämiseksi sekä lantojen ravinteiden kierrätyksen ja biokaasuprosessoinnin edistämiseksi.

– Uusia ideoita, kokeiluja ja tutkimusta tarvitaan jatkuvasti, jotta voimme vastata komission kiertotalouspaketin tavoitteisiin sekä kehittää uutta liiketoimintaa ja edistää kestävyyttä ruokaketjussa, Luken erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri sanoo.

Ruokahävikki minimiin ja uusi tiekartta

Jätehierarkian näkökulmasta ruokahävikin synnyn ennaltaehkäiseminen on ensisijainen jätepolitiikan tavoite. Hankkeessa etsitään tehokkaita keinoja ennaltaehkäistä ja vähentää hävikkiä koko ketjussa. Työn pohjalta laaditaan ruokahävikin synnyn ehkäisemisen tiekartta.

Ruokahävikkiä vähennetään hankkeessa kehittämällä ruoan uudelleenjakamista sekä kokeilemalla uusia kanavia paikallisten raaka-aineiden ja tuotteiden saamiseksi ihmisten syötäväksi.

Vähennyskeinoista huolimatta ei ole realistista olettaa, ettei elintarviketuotannossa muodostuisi ollenkaan hävikkiä. Tärkeää onkin löytää resurssitehokkaita ja taloudellisia keinoja hyödyntää kaikki ruokaketjussa syntyvät materiaalit ja sivuvirrat.

Luke havainnollistaa ja testaa bioprosessointi- ja fraktiointiteknologioita yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on osoittaa teknologioiden vaikutus ravinteiden kiertoon ja määrittää eri prosessien taloudellisuutta sekä niiden ruokaketjun toimijoille tuomaa lisäarvoa.

Ravitsemispalveluille kehitetään erilaisia ruokahävikin mittaus- ja seurantatyökaluja. Luken aiempien tutkimusten perusteella ravitsemuspalveluiden ruokahävikki on merkittävä suhteessa valmistettuun ruokaan. Lisäksi ravitsemuspalveluissa kokeillaan alempiarvoisten ruhonosien käyttöä osana herkullisia lounasvaihtoehtoja.

Lannan ravinteiden kierrätystä ja käyttöä biokaasuntuotannossa edistetään demonstroimalla sian lietelannan laskeutusseparointia ja siitä saatavan energia- ja ravinnetiheän pohjasakan biokaasuprosessointia sekä lietelannan ja kuivalannan yhteiskäsittelyä biokaasulaitoksessa. Lisäksi demonstroidaan kierrätyslannoitteiden käyttöä viljan täsmäviljelyssä. Biomassojen paikallistamista helpotetaan parantamalla ja testaamalla karttapohjaista suunnittelutyökalua.

Tieto ja käytännöt kaikkien hyödynnettäväksi

Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa CIRCWASTE-hankkeessa toteutetaan vuosina 2016–2023 yli kaksikymmentä konkreettista jätehuoltoon ja kiertotalouteen kytkeytyvää osahanketta. Niiden toteuttajat ovat hankkeen neljältä ydinalueelta – Satakunnan ja Varsinais-Suomen muodostamasta Lounais-Suomesta, Keski-Suomesta, Pohjois-Karjalasta ja Etelä-Karjalasta. Hankkeessa on mahdollista ilmoittautua myös edelläkävijäkunniksi.

Luken osuus toteutetaan Varsinais-Suomen alueella pääosin vuosien 2016–2019 aikana. Hankkeessa järjestetään useita työpajoja ja tilaisuuksia alan toimijoille ruokajärjestelmän kiertotalouden ideoimiseksi ja edistämiseksi. Parhaat käytännöt jalkautetaan maanlaajuiseen käyttöön vuosien 2020–2023 aikana. Luken osuuden kansallisia rahoittajia ovat Luken lisäksi maa- ja metsätalousministeriö ja Pirteä porsas.

life

 

 

 

 

CIRCWASTE- Kohti kiertotaloutta -hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.