Uutiset Ilmasto, Maatalous, Metsä, Talous, Ympäristö

Mikä yhdistää kahta erilaista digitaalisiin palveluihin keskittynyttä yritystä, metsäkoneiden valmistajaa ja Lukea? Vastaus on, että ne kaikki tuottavat ja analysoivat dataa sekä kehittävät toimintaansa tiedon ja digitaalisuuden avulla. Älykkäät ratkaisut ovat paras keino edistää kiertotaloutta, todettiin Luke Circles Tampere -tapahtumassa.

– Metsäkoneen automaatiolla on jo pitkään kerätty tärkeää dataa puun mitoista, ja jatkossa tietoa saadaan yhä enemmän myös laadusta, kertoo kansainvälisen metsäkoneiden valmistaja Ponssen tuotekehityspäällikkö Kalle Einola.

Kuljettaja ohjaa metsäkoneen järjestelmiä, jotka optimoivat raaka-aineen oikeanmittaisiksi tukeiksi tai pölkyiksi. Kun kokonaisuus on hanskassa, metsästä saadaan maksimimäärä oikeanlaista raaka-ainetta, eikä hävikkiä synny. – Tätä olemme olleet kehittämässä Luken kanssa yhteistyössä jo pidempään, Einola toteaa.

Ponssen Kalle Einola kehui konsortioita, jotka tuottavat uusia digitaalisia ratkaisuja. Kuva: Ulla Ramstadius

– Lisäksi olemme mukana hankkeissa, joissa metsäkoneen ohjausväylällä liikkuvaa dataa yhdistetään avoimeen paikkatietoon, kuten vaikkapa maaston korkeusmalliin. Näiden ratkaisujen avulla voidaan päätellä, mistä kohti metsäkoneiden ajourat kannattaa reitittää, jotta vaikutukset ympäristöön ja metsämaastoon minimoidaan. Lisäksi työ saadaan hoidettua mahdollisimman kuljettajaystävällisesti ja taloudellisesti, Einola toteaa.

– Yhteistyökonsortiot ja -hankkeet, joita Luke vahvana kotimaisena ja kansainvälisenä toimijana kokoaa, ovat meille tärkeitä. Niissä on mukana eri alueiden toimijoita: tutkimusta, konevalmistajia ja metsäyhtiöitä. Yhdessä saamme enemmän aikaan.

Ison Eurooppalaisen tutkimuskonsortion yhteistyönä onkin syntynyt reaaliaikaisesti toimiva, dynaaminen sovellus, joka pystyy datan avulla ennustamaan maan kantavuuden ja katsomaan parhaat koneiden ajoreitit.

Avoin yrityskulttuuri tukee kestävää tekemistä

Tampereella päätoimipaikkaansa pitävä, laajasti kansainvälinen Gofore tarjoaa erilaisia digitaalisia ratkaisuja, palvelumuotoilua, visiointia ja konsultointia, esimerkiksi digitaalisen muutoksen ja strategioiden johtamista.

Goforen kestävän kehityksen johtaja Kristiina Härkönen kertoo, että yrityskulttuurimuutosten konsultointi on tärkeä osa palvelupalettia, ja tämä näkyy myös yrityksen omassa kulttuurissa. – Meillä on erittäin matala hierarkia ja läpinäkyvyys kaikessa, työtekijät toimivat itseohjautuvasti ja ovat oman osaamisensa haltijoita, kehittävät jatkuvasti itseään. Tunnemme olevamme yhtä suurta perhettä, Härkönen hymyilee.

Kristiina Härkönen Goforesta oli tutustumassa kestävyyteen liittyvään tutkimukseen. Kuva: Ulla Ramstadius

– Työntekijöitämme kiinnostaa kestävyys ja siihen liittyvät ratkaisut. Haluamme esimerkiksi huomioida paremmin ruokahävikin, ja Lukella on siihen liittyviä mielenkiintoisia ratkaisuja.

Gofore haluaa olla kestävän kehityksen edelläkävijä, ja yhteistyö tutkimuksen kanssa kiinnostaa monestakin syystä.

– Kiertotaloudessa digitaaliset ratkaisut ovat kaiken a ja o, esimerkiksi logistiikassa ja analytiikassa. Esimerkiksi kauppojen ruokahävikkiä voidaan suitsia data-analytiikalla ja oppivilla algoritmeillä nykyistä paremmin. Olemme olleet kehittämässä mittalaitteiden tuottaman datan päälle analytiikkapalveluja muun muassa teollisuudessa. Vaikuttaa siltä, että vastaaville ratkaisuille olisi paljon kysyntää esimerkiksi metsätaloudessa, Härkönen sanoo.

Kovaa koodausta ja ennakkoluulottomia yhteistyökuvioita

Ohjelmistokehityspalveluun erikoistuneen Codeon toimitusjohtaja Tommi Aho oli tutustumassa Circlesissä tarkemmin Luken toimintaan. Codeo tarjoaa asiakkaiden tiimeihin softakehityksen ammattilaisia sekä eri teknologioihin liittyviä palveluita.

Tommi Aho Codeosta pohti, millaisia sovelluksia kiertotalouteen voisi koodata. Kuva: Ulla Ramstadius

– Kiertotalous on erittäin kiinnostava alue. Monenlaiset tietoon ja sen käsittelyyn liittyvät yhteistyökuviot olisivat mahdollisia. Voisimme olla apuna esimerkiksi ruokaketjussa olevalle teollisuusyritykselle, joka haluaa tehdä laskentaa ja erilaisia sovelluksia datastaan, pohtii Aho.

– Luke operoi meitä kiinnostavien asioiden parissa esimerkiksi EcoModules-työkalussaan. Siihen liittyen voisi syntyä mielenkiintoisia yhteistyömahdollisuuksia.

Aho kannustaa tämäntyyppisiin yhteistilaisuuksiin, jossa eri toimialojen ihmiset tapaavat. – Olen huomannut, että aina löytyy hyviä ratkaisuja, kun erilaisia ihmisiä kokoontuu, tutustuu ja jakaa osaamistaan. Niin täällä Circlesissäkin, toteaa Aho.