Uutiset Kala

Ensimmäiset nousulohet on jo havaittu kaikuluotausseurannassa. Kudulle nousevien lohimäärien kehitystä voi seurata Luonnonvarakeskuksen (Luke) verkkosivuilta www.luke.fi/nousulohet

Luke seuraa myös lohen poikasvaellusten runsautta sekä tutkii Tornionjoen lohien ja meritaimenten vaelluksia radiolähetinmerkinnöillä.

Tornionjoesta merelle vaeltavia poikasmääriä arvioidaan maailman suurimmalla smolttirysällä. Rysän perässä oleva koentalautta mahdollistaa kalojen nopean ja hellävaraisen käsittelyn. Kuva: Ville Vähä, Luke.

Kesien 2017 ja 2018 aikana Tornion- ja Simojokeen vaelsi edellisvuosia vähemmän lohia kudulle.

Nousulohien laskennassa käytettävät kaikuluotaimet on asennettu Simo- ja Tornionjokeen. Tornionjoella laitteistot sijaitsevat Kattilakoskella napapiirin tuntumassa. Luotaimen tuottamasta videokuvasta nähdään kalojen määrän lisäksi muun muassa niiden pituus ja uintisuunta. Kuva: Atso Romakkaniemi, Luke.

– Lohikantojen poikastuotanto on kuitenkin yhä runsasta, joten edellytykset runsaalle lohennousulle ovat jälleen olemassa, kertoo Luken erikoistutkija Atso Romakkaniemi. Lohen poikasvaelluksen runsautta seurataan molemmilla joilla tutkimuspyynnillä.

Viime vuonna Tornionjoella aloitettiin 4-vuotinen projekti, jossa tutkitaan nousulohien ja -taimenten kutuvaelluskäyttäytymistä. Tänä vuonna projektissa jatketaan nousukalojen merkitsemistä radiolähettimillä ja seurataan niiden vaellusta kudulle eri osiin vesistöä.