Uutiset Kala

Kansainvälinen lohen vuosi on parhaillaan käynnissä. Teemavuoden tarkoituksena on lisätä kiinnostusta lohen elinympäristöjen säilyttämiseen ja lohikantojen kestävää käyttöä koskeviin toimenpiteisiin ja tutkimuksiin. Oulussa järjestettiin 1.10. yksi lohen vuoden tapahtumista: Noroista virtaavaksi Oulujoeksi – vesillä on väliä -seminaari ja Kutuyö-iltatapahtuma, joissa esiteltiin loheen ja taimeneen liittyvää ajankohtaista tutkimusta suurelle yleisölle.

Seminaarissa esillä olivat pienvedet ja niiden suojelu sekä ajankohtaiset Oulujoen vaelluskaloihin liittyvät hankkeet.

– Pienvedet ovat tärkeitä monimuotoisuuden ylläpitäjiä ja siten lohellekin tärkeitä, vaikka ne eivät suoranaisesti lohen elinympäristöjä olekaan. Sen sijaan Oulujoen pääuomassa meneillään olevat vaelluskalatutkimukset koskettavat ensisijaisesti lohta, Luken erikoistutkija Pauliina Louhi kertoo.

Luken tutkija Laura Härkönen kertoi päiväseminaarissa istukaskalojen elinvoimaisuudesta tulevaisuuden Oulujoella. Työ istukkaiden parantamiseksi on pitkäjänteistä ja vie vuosia.

– Oulujoen vesistössä villien lohikalojen lisääntymismahdollisuudet ovat hyvin vähäisiä, ja istutuksiin käytettävien kantojen laitostuminen on yksi merkittävä haaste kantojen lisääntymisen tukemisen kannalta. Istukkaiden elinkyvyn palauttamiseksi tutkimustyötä tehdään laitoskantojen villiyttämiseksi. Villiyttämisessä käytetään luonnonmukaisempien kasvatusmenetelmien lisäksi risteytysmenetelmiä, joiden avulla istutuspoikasille pyritään palauttamaan villien kalojen geenejä ja niiden avulla ominaisuuksia, jotka ovat välttämättömiä luonnonoloissa selviämiselle, Härkönen kertoo.

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen Tapio Hakasteen mukaan kansainvälisen lohen vuoden tarkoituksena on parantaa ihmisten tietoisuutta lohesta maailmanlaajuisesti, eikä lohen eteen tehtävä työ rajoitu pelkästään teemavuoteen.

– Lohikantojen hoidon ja kestävän käytön eteen tehtävä työ on hyvin moninaista, ja se jatkuu myös Suomessa vielä teemavuoden jälkeenkin, Hakaste sanoo.

Kaloja kaupungin keskustassa – Kutuyö-iltatapahtuma keräsi kiitosta

Oulun keskustassa Hupisaarten puistossa järjestetty Kutuyö-iltatapahtuma keräsi lähes satakunta innokasta kävijää ja paljon kiitosta. Tapahtumassa esillä oli vaelluskaloistamme erityisesti taimen.

– Opastimme osallistujia tarkkailemaan kutukaloja sekä kerroimme kalan käsittelystä ja puhtaasta vedestä. Suuri tavoite tässä oli tuoda asioita yleiseen tietouteen ja herättää suuren yleisön mielenkiintoa tarkkailemaan oman lähiympäristön tapahtumia, myös vesistöissä, Louhi kertoo.

Kalojen tarkkailua sillalta.
Taimenien tarkkailu on helpointa pimenevässä illassa taskulampun valossa. Kutuyössa kaloja tarkkailtiin Hupisaarten valkoisilta silloilta ja rannoilta käsin. Kuva: Pauliina Louhi.

Louhen mukaan moni kävijä yllättyi siitä, että kaloja voi nähdä aivan keskustassa.

– Myös lenkkeilijät pysähtyivät kyselemään, mitä teemme. Tänne on helppo piipahtaa kaloja tarkkailemaan. Erityisesti lasten riemu kaloja nähdessä lämmitti mieltä, Louhi sanoo.

Hupisaarten puroihin istutettiin ensimmäiset taimenet viime syksynä, ja kutukalojen istutuksia on jatkettu tänä syksynä.

– Sähkökalastuksissa saimme myös kymmenkunta lohen poikasta sekä siian ja harjuksen poikasia. Todennäköisesti mereltä puroihin noussut lohi on kutenut keskellä kaupunkia ja Oulujoella on syntynyt ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin lohen luonnonpoikasia, joilla on vielä vapaa pääsy merelle. Määrä on pieni, eikä riitä tuottamaan omia kaloja luonnonvaraisen kannan syntymiseen, mutta näitä pieniä positiivisia hetkiä ei kannata unohtaa, Louhi kertoo.

Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE), ProAgria, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Lions Club Oulu. Tapahtuma järjestettiin osana Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohteena -hanketta.