Uutiset Maatalous, Tilasto

Lihaa tuotettiin viime vuonna noin 400 miljoonaa kiloa eli vajaa kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Sekä naudan- että sianlihan tuotanto lisääntyi prosentin edellisvuodesta ja siipikarjanlihan tuotanto kolme prosenttia. Myös naudan-, sian- ja siipikarjanlihan tuottajahinnat olivat hienoisessa nousussa.

Kuva: Anne Nissinen, Luke.

Naudanlihan tuotanto kasvoi prosentilla vajaaseen 88 miljoonaan kiloon. Viime vuotta enemmän naudanlihaa tuotettiin viimeksi vuonna 2007. Sonnin keskimääräinen ruhopaino nousi kahdeksan kiloa ja hiehon yhdeksän kiloa edellisvuodesta. Nautojen teurastusmäärät sen sijaan vähenivät lukuun ottamatta hiehojen teurastuksia, jotka hieman lisääntyivät.

– Naudanlihan tuottajahinta pysyi suhteellisen vakaana koko viime vuoden. Sonninlihasta maksettiin tuottajalle keskimäärin 3,52 euroa kilolta eli lähes saman verran kuin edellisvuonna. Lehmän- ja hiehonlihan tuottajahinnat nousivat 1–2 prosenttia, kertoo yliaktuaari Sirpa Karppinen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Sianlihan tuottajahinnassa hieman nousua

Teurastamot maksoivat lihasiasta tuottajille keskimäärin 1,61 euroa kilolta, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lihasian tuottajahinnan kehitys oli melko tasaista viime vuonna. Joulukuussa lihasian tuottajahinta oli korkeimmillaan, ja tuottajille maksettiin 1,64 euroa kilolta.

Sianlihaa tuotettiin reilu 171 miljoonaa kiloa, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2018. Sikoja teurastettiin edellisvuotta enemmän ja lihasikojen keskimääräinen ruhopaino nousi reiluun 91 kiloon.

Siipikarjanlihan tuotannon kasvu jatkui ja tuottajahinta nousi

– Siipikarjanlihan tuotanto jatkoi kasvuaan viime vuonna ja tuotanto oli reilu 139 miljoonaa kiloa. Sekä broilerin- että kalkkunanlihan tuotanto lisääntyivät kolme prosenttia edellisvuodesta. Siipikarjanlihan tuotanto on lisääntynyt yhtäjaksoisesti viimeisen kymmenen vuoden ajan ja viime vuoden tuotantomäärä oli reilu 45 prosenttia suurempi kuin kymmenen vuotta sitten, kertoo yliaktuaari Sanna Vuorisalo Lukesta.

Broilerinlihan tuottajahinta oli 1,36 euroa kilolta, ja hinta nousi kolme prosenttia edellisvuodesta.

Lampaanlihaa hieman edellisvuotta vähemmän

Lampaanlihan tuotanto kääntyi viime vuonna hienoiseen laskuun. Lampaanlihaa tuotettiin noin 1,5 miljoonaa kiloa, mikä on vajaa kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Karitsanlihan tuottajahinta laski myös hieman edellisvuodesta. Viime vuonna teurastamot maksoivat karitsanlihasta keskimäärin 3,77 euroa kilolta.

Tilaston taustaa

Tiedot lihantuotannosta ja tuottajahinnoista perustuvat teurastamoille tehtyihin kyselyihin sekä hallinnollisista eläinrekistereistä saatuihin tietoihin. Tiedot maatiloilla tapahtuneista teurastuksista saadaan muutaman vuoden välein maatiloille suoritettavasta otantatutkimuksesta.