Uutiset Maaseutu, Metsä, Ympäristö

Levin matkailukeskuksessa on tunnistettu parisenkymmentä ”voimametsää”, jotka tuottavat hyvinvointia tai hyvinvointituotteiden raaka-aineita matkailuun. Levin voimametsien verkostolla voidaan tukea hyvinvointimatkailun kehittämistä ja monipuolistaa kesän matkailupalveluja.

 Jouni Törmänen/Kittilän kunta
Kuva: Jouni Törmänen/Kittilän kunta

Matkailun edistämiskeskuksen laatiman Suomen hyvinvointimatkailustrategian mukaan hyvinvointiteema sopii erittäin hyvin Suomen yleiseen matkailutarjontaan. Suomi on metsäinen maa ja metsillä on todettu olevan monenlaisia vaikutuksia ihmisten fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Hyvinvointimatkailu tuottaa asiakkaalle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa, sanoo projektipäällikkö Katja Kaunismaa Kittilän kunnasta.

Levillä kaupunkimainen keskusta on rakennettu tietoisesti tiiviiksi, ja monipuolinen luonto alkaa heti keskuksen välittömästä läheisyydestä. Näin Levin kävijällä on mahdollisuus aitoon luontokokemukseen helposti ja lähellä palveluita, toteaa elinkeinojohtaja Katariina Palola Kittilän kunnasta.

Levin ”voimapaikat” on tunnistettu Luonnonvarakeskuksen ja Kideve Elinkeinopalveluiden toteuttaman Voimametsistä viherkattoihin -hankkeen laatimassa mallissa. Nämä hotspotit ovat löytyneet yhdistämällä tietoa muun muassa matkailijoiden mielipaikoista, metsien marjantuotantopotentiaalista ja luonnon monimuotoisuusalueista.

Hankkeessa alueen yrittäjiä kannustetaan tuottamaan Leville uusia palveluja kesä- ja hyvinvointimatkailuun. Lisäksi heitä kehotetaan käyttämään voimametsiä palveluympäristöinä ja villiruoka-aittoina.

Tavoitteena on kehittää voimametsiin ohjelma- ja hyvinvointipalveluja tai palvelupaketteja sekä testata niistä muutamia hankkeen aikana.

Kysyntää paikallisille elintarvikkeille ja luonnontuotteille

Kittilän kunnan alueelta löytyy monipuolisesti raaka-aineita, joita voidaan jalostaa laadukkaiksi paikallisiksi tuotteiksi. Niiden ympärille voidaan kehittää myös yrittäjyyttä, Kaunismaa jatkaa.

Voimametsistä viherkattoihin -hanke jatkaa hyvinvointi- ja kestävyysteemoja, joiden parissa Kittilässä on tehty töitä. Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti talvella 2013 matkailijoiden asennoitumista paikallisten elintarvikkeiden ja villiruoan käyttöön Levillä.

Kyselyn perusteella ruuan alkuperällä oli merkitystä 87 prosentille vastanneista ja moni oli kiinnostunut luonnonmarjoista. Siksi Voimametsistä viherkattoihin -hanke tuottaa Levin ympäristöstä marjakarttoja, jotka perustuvat Luken marjasatomalleihin.

− Paikallistuntemus on edelleen ylivoimainen työkalu hyvien marjapaikkojen löytämiseen. Matkailijalla tätä työkalua ei luonnollisesti ole, joten toivottavasti marjakartat ohjaavat satunnaisenkin matkailijan marja-aarteiden äärelle, toteaa tutkija Rainer Peltola

Voimametsistä eväitä monenlaiseen yritystoimintaan

 Luken tutkijoiden laatimaa voimametsäverkostoa ja Levin matkailijoille suunnatun lähiruokatutkimuksen tuloksia esitellään hankkeen kolmannessa työpajassa Levillä 14.4.2016.

Työpajassa asiantuntijat jakavat yrittäjille tietoa ja antavat neuvoja tuotekokonaisuuksien kehittämisessä. Yrittäjiä kannustetaan miettimään yhteistyökumppaneittensa kanssa, millaisia voimametsiin tukeutuvia hyvinvointipalvelu- ja tuotepaketteja he voisivat yhdessä tarjota matkailijoille.

Leviltä on tunnistettu muun muassa ”kuukkelimetsiä”, jossa voi kohdata vanhoissa ja varttuneissa metsissä eläviä eläinlajeja, saada marjasangon tai sienikorin täyteen sekä samalla reissulla ihailla erämaamaisemia, kertoo Luken tutkija Marja Uusitalo.

Lisäksi yrittäjille kerrotaan, millä tavalla hyvinvoinnin edistämisestä syntyy hyvinvointi- ja Green Care-tuotteita, jotka toteuttavat Suomen hyvinvointimatkailustrategiaa. Siksi työpajan toivotaan kiinnostavan monenlaisia yrityksiä läheltä ja kaukaa.

Voimametsistä viherkattoihin on kesä- ja hyvinvointimatkailun sekä matkailun viherrakentamisen pilotointihanke. Siinä ideoidaan muun muassa asiakastarpeiden mukaan räätälöityjä uusia palvelukonsepteja Levin kesäympäristöön.Hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus ja Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Hankkeen yhtenä toimintamuotona on yritystyöpajasarja Levin alueen yrittäjille. Ensimmäinen työpaja järjestettiin kesäkuussa 2015. Kesällä 2016 järjestettävässä neljännessä työpajassa valmistellaan palvelupakettien testausta ruskasesongin aikana.

logot