Uutiset Ilmasto, Metsä, Talous, Ympäristö

Levin alueen paikallistaloudessa pienpuuta hyödynnetään valmistamalla siitä biohiiltä. Luonnonvarakeskus (Luke) ja yhteistyökumppanit hakevat kuivatislaustekniikalla eli pyrolyysillä valmistetulla biohiilellä lisää tehoa muun muassa jätevesien kompostointiin ja ravinteiden kierrätykseen.

Pyrolyysillä puusta saadaan kaasua, tisleitä ja biohiiltä. Kaasu on bioenergiaa parhaimmillaan. Tisleet sopivat moneen tarkoitukseen kuten esimerkiksi keloväreiksi. Biohiili on uusi tuote, jolla on monia eri käyttötapoja. Lisäksi biohiili on hyväksi ilmastolle.

– Ravinteiden kierrätys ja hiilen pysyvä sidonta maahan ovat pyrolyysitekniikan suurimpia ajureita, toteaa Luken professori Kari Tiilikkala. Tiilikkala on mukana useissa biohiilihankkeissa Suomessa ja ulkomailla.

Levin Vesihuolto Oy:n vt. johtaja Hannu Tepon mukaan suurimmat hyödyt biohiilestä saadaan silloin, kun sitä hyödynnetään kompostoinnissa sekä orgaanisissa lannoitteissa ja maaparannusaineissa. Biohiili kiihdyttää kompostin mikrobitoimintaa, nopeuttaa lämpenemistä ja estää kaasujen karkaamista ilmaan.

Tisleet ja biohiili ovat jo yrittäjillä käytössä

Biomassoja jalostetaan biohiileksi ja muiksi arvotuotteiksi mitä moderneimmilla tekniikoilla. Levillä hyödynnetään perinteistä, Raussin Metalli Oy:n valmistamaa panosretorttia eli hiilimiilua. Se on koekäytössä koko kesän. Jatkuvatoimiset laitteet tulevat koekäyttöön elokuussa.

– On hienoa että täällä Levillä toteutetaan pilotti, jossa päästään testaamaan tällaista teknologiaa ja mahdollisesti muodostamaan yhteistoimintaverkosto, jolla lisätään puun käyttöä, ravinteiden kierrätystä sekä työpaikkoja. Tällä tavalla voidaan osaltaan edistää Levin kehittymistä kohti hiilineutraalia matkailukeskusta, toteaa projektipäällikkö Katja Kaunismaa Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalveluista.

Hankkeessa mukana olevalla Hullu Poro Oy:llä on jo kokemuksia pyrolyysituotteista.

– Haluamme olla hiilineutraalin matkailun kärjessä. Meillä on koekäytössä tislettä, jolla on käsitelty elämyskylä Tonttulan yrttitarhan kehikot, kertoo konsernijohtaja, matkailuneuvos Päivikki Palosaari Hullusta Porosta.

Tonttulan ympäristössä tislettä tullaan käyttämään puurakenteisiin laajemmaltikin sen ympäristöystävällisyyden ja kauniin värin vuoksi. Biohiilen käyttöä aiotaan kokeilla viherkatoissa ja yrttimaalla ravinteiden sidontaan.

 

Luonnonvarakeskus sekä joukko Levin alueen yrittäjiä ja toimijoita esittelevät pyrolyysitekniikkaa 7.7.2016 klo 10–11 Levillä (Levin vesihuolto Oy, Isotaalontie 401, Sirkka).

Luken lisäksi Biohiilen käyttö kompostoinnissa ja kierrätyksessä Levillä -hankkeessa (2016–2017)  on mukana Levin vesihuolto Oy ja rahoittajana Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto. Pyrolyysilaitteen toimittaja on Raussin Metalli Oy. Hankkeen biohiilen ja nesteiden käyttötutkimus tehdään tiiviissä yhteistyössä Voimametsistä viherkattoihin -hankkeen kanssa.