Uutiset Metsä

Metsähallitus korjaa helmikuun alussa pääosin Aila-myrskyn kaatamia puita Uudellamaalla Lapinjärven geenireservimetsästä ja tutkimusmetsästä. Tuulenkaatoja poistetaan mahdollisen hyönteistuhoriskin pienentämiseksi. Lapinjärvellä on jo vuosia kärsitty kirjanpainaja-kuoriaisen aiheuttamista tuhoista.

­­– Lapinjärvi on aluetta, jossa kirjanpainajakannat ovat olleet seurantojen perusteella keskimäärin suurimpia Suomessa. Viime kesänä niin sanottu epidemiaraja (yli 15 000 kuoriaista per pyydysryhmä) ylittyi jo ennen juhannusta. Rajan ylittyminen tarkoittaa sitä, että riski kirjanpainajatuhoille kasvaa, kertoo tutkija Markus Melin Lukesta.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n tiimiesimies Ilkka Korhosen mukaan tuulenkaatojen korjuukohteissa lahopuuta jää metsään monimuotoisuutta ylläpitämään, koska kuollutta puuta Metsähallitus ei ohjeidensa mukaan korjaa.

– Etelä-Suomen lumitilanne on korjuukelien puolesta tänä talvena poikkeuksellisen hyvä. Maanpinnan ja puiden juurien vauriot saadaan näissä olosuhteissa vältettyä, Korhonen toteaa.

Lapinjärven geenireservimetsässä suojellaan kotimaisen kuusen geneettistä monimuotoisuutta. Tutkimusmetsä on Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuskäytössä.

Katso myös