Uutiset Talous

Kuusamon alueen Porovahti-palvelua on käytetty yhä aktiivisemmin. Porovahti-puhelimeen on heinäkuun puoleenväliin mennessä soitettu yhteensä yli 60 kertaa ja nettilomakkeen kautta on tehty hieman yli 100 ilmoitusta. Palvelu otettiin käyttöön 22.5.2019.

Yli puolet palveluun tulleista  ilmoituksista on aiheutunut asuintalojen pihoissa laiduntavista poroista. Yleisimmin kyseessä on ollut muutaman poron aiheuttama, usein tai jopa päivittäin toistuva haitta.

– Noin viidesosa ilmoituksista on koskenut viljelyksille aiheutuneita haittoja, ja noin neljäsosa on tullut mökkiläisiltä. Ilmoituksia viljelijöiltä ja mökkiläisiltä on tullut hiukan vähemmän kuin odotimme, myöntää tutkija Mia Landauer, nettilomakkeen ylläpitäjä Lapin yliopistosta.

Ilmoittajat ovat useimmiten ensin yrittäneet itse ajaa porot pois, ennen kuin ovat ottaneet yhteyttä Porovahti-palveluun. Osa ilmoituksista on ollut tiedotusluonteisia. Palvelun kautta on esimerkiksi ilmoitettu kuolleista ja loukkaantuneista poroista tai poronvasoista ja yleisillä teillä tai koulujen pihoilla liikkuvista poroista tai porotokista. Miehet ovat tehneet ilmoituksia hieman naisia useammin, ja suurin osa ilmoittajista on  keski-ikäisiä tai sitä vanhempia. Tieto Porovahti-palvelusta on löytynyt pääasiassa paikallisista lehdistä ja netistä.

Porot ovat keskikesällä liikkeellä

Kuva: Jouko Kumpula, Luke.

Kuusamon alueella on kuuden eri paliskunnan porolaitumia. Harvaanasuttujen paliskuntien porokohtaamisista on ilmoiteltu Porovahti-palveluun vähän, suurin osa ilmoituksista on koskenut Oivangin paliskunnan aluetta. Kuusamon kaupunki sijoittuu tälle alueelle, kuten myös paljon muuta vakituista ja vapaa-ajan asutusta sekä maanviljelystä. Yhteydenottoja on tullut Porovahti-palveluun etenkin heinäkuun puolivälissä tiuhaan tahtiin.

Oivangin paliskunnan poroisännän Juha Kujalan mukaan porot ovat nyt luontaisesti paljon liikkeellä.

– Porot muodostavat alkukesästä suuria kesätokkia, jotka tähän aikaan vuodesta hajoavat pienempiin laumoihin eli parttioihin. Nämä lähtevät hiljalleen liikkeelle kohti paliskunnan syyslaitumia. Paarmat ja mäkärät pitävät porot myös liikkeellä, ja saavat ne hakeutumaan avoimille paikoille. Lisäksi itärajan vahvat petokannat ajavat porot liikkeelle ja hakeutumaan asutuksen tuntumaan. Poronhoitotöissäkin on tänä kesänä nähty karhuja useampaan otteeseen, Kujala kertoo.

Porovahdin kautta on helppo ottaa yhteyttä

Porovahti-palvelun hoitaminen on työllistänyt PALOMA-hankkeessa (Poronhoidon, asutuksen, lomarakentamisen ja maatalouden välisistä ristiriidoista ratkaisuihin) työskenteleviä Luonnonvarakeskuksen (Luke), Lapin yliopiston ja Lapin Ammattikorkeakoulun tutkijoita vaihtelevasti.

– Joinakin päivinä yhteydenottoja ei tule lainkaan, vilkkaimpana päivänä soittoja ja viestejä tuli yli 20. Osa soittajista on kertonut ärtyneenä tai vihaisena pihallaan tai viljelyksillään toistuvasta porohaitasta.  Suurin osa yhteydenotoista on ollut asiallisia ja palvelua on jopa kiitelty, kertoo Juho Haveri-Heikkilä Lapin ammattikorkeakoulusta, yksi puhelimeen vastaavista.

Myös Juha Kujala pitää palvelua toimivana kokeiluna.

– Porovahti on kanava, jonka kautta ihmiset uskaltavat olla yhteydessä meihin. Saamme palvelun kautta kattavammin tietoa siitä, millaisia porokohtaamisia asukkailla ja mökkiläisillä Kuusamossa on, ja pystymme paremmin reagoimaan haittoihin. Tästä tulee hyvää palautetta. Olemme myös kehittäneet sisäistä yhteydenpitoa paliskunnassa ja keräämme itsekin tietoa siitä, miten ilmoituksiin on reagoitu.

Porovahti välittää tiedot kaikista ilmoituksista asianomaiseen paliskuntaan ja paliskunta kertoo myös omista toimistaan Porovahti-palveluun. Kommunikaation käytäntöjä kehitetään edelleen.

PALOMA-hanke ylläpitää Porovahti-palvelua 30.9.2019 saakka. Puhelimeen vastataan pääsääntöisesti arkisin klo 8–16 numerosta 050 4772 496. Teksti-, kuva- tai ääniviestejä ei valitettavasti voida huomioida. Sitä vastoin nettilomakkeelle voi liittää kuvia.

Lisätietoja:
Paloma-hankkeen johtaja: Juha Hiedanpää
Porovahti-palvelu: Sirpa Rasmus
Porovahti -nettilomakkeen ylläpito ja tekninen tuki: Mia Landauer