Uutiset Maatalous, Ympäristö

Kuusamon alueen Porovahti-palvelu otettiin käyttöön 22.5.2019. Porovahti-puhelin ja netissä toimiva Porovahti-ilmoituslomake otettiin heti aktiivisesti käyttöön. Kesäkuun puoleenväliin mennessä oli tehty yli 60 ilmoitusta.

Ilmoitukset ovat koskeneet pääasiassa asuintalojen pihoissa häiriötä tai vahinkoa aiheuttaneita poroja. Ilmoituksia on tullut myös viljelijöiltä. Mökkiläisiltä on toistaiseksi tullut vähän ilmoituksia, mikä saattaa johtua siitä, että varsinainen mökkikausi ei ole vielä alkanut. Puhelimeen on tartuttu ympäri Kuusamoa. Jotkut ovat ottaneet yhteyttä jo useampaan kertaan. Miehet ja naiset ovat olleet yhtä aktiivisia palvelun käyttäjiä; iältään suurin osa ilmoittajista on ollut keski-ikäisiä tai sitä vanhempia. Tieto palvelusta on löytynyt pääasiassa paikallisista lehdistä.

Kesäkuun puoleenväliin mennessä Porovahtiin oli tehty yli 60 ilmoitusta. Ne koskivat pääasiassa asuintalojen pihoissa häiriötä tai vahinkoa aiheuttaneita poroja. Kuva: Mikko Jokinen

Porovahti-puhelimeen on tullut muutamia soittoja joka päivä. Maanantait ovat olleet ylivoimaisesti vilkkaimpia päiviä.
– Kynnys soittaa Porovahtiin saattaa olla matalampi kuin paliskuntaan soittamisen kynnys. Myös henkilöt, jotka eivät ole aiemmin tienneet minne poroasioissa otetaan yhteyttä, ovat nyt kertoneet havainnoistaan, toteaa palvelua suunnitellut Lapin yliopiston tutkija Sirpa Rasmus.

Netti-ilmoituksia on tullut lähes päivittäin, joskin harvakseltaan.
– Toiveenamme on ollut, että lomake täydentää puhelinpalvelua: puhelin on akuutteja tilanteita varten, kun taas nettilomakkeella voidaan ilmoittaa myös muista poroihin tai poronhoitoon liittyvistä asioista, toteaa nettipalvelun ylläpitäjä, tutkija Mia Landauer Lapin yliopistosta.

Porovahti-palvelu välittää palveluun ilmoitetut tapaukset asianomaiseen paliskuntaan. Paliskunnilta on tullut palvelun kautta myös tietoa niistä toimista, joihin ilmoitukset ovat paliskunnassa johtaneet. Kommunikaation käytäntöjä kehitetään edelleen. – Yhteydenpito sekä ilmoittajien kanssa että paliskuntien suuntaan on sujunut mutkattomasti ja asiallisesti, kertoo Juho Haveri-Heikkilä, yksi puhelimeen vastaajista. Toki soittajien mieliala on vaihdellut ilahtuneesta ärtyneeseen.

Kaikki yhteydenotot eivät ole koskeneet ongelmatilanteita; myös positiivista raportoitavaa on ollut. Esimerkiksi eräs Porovahti-palvelun käyttäjä on saanut asiansa ratkaistua poronhoitajien kanssa ja ilmoittanut siitä seuraavana päivänä. Palvelun kautta on ilmoitettu kuolleesta porosta ja tiellä olleesta suuresta porotokasta. Osa ilmoittajista on toivonut tiettyjä toimenpiteitä kuten porokoirien käyttämistä porojen häätämiseksi pihalta tai halunnut keskustella poroisännän kanssa yleisemmin erilaisista toimenpiteistä. Osa on kokenut tärkeäksi, että tietoa kerätään yhteen ja analysoidaan myös tutkimustarkoituksessa.

PALOMA-hanke ylläpitää Porovahti-palvelua 30.9.2019 saakka. Puhelimeen vastataan pääsääntöisesti arkisin klo 8-16 numerosta 050 4772 496. Teksti-, kuva- tai ääniviestejä ei valitettavasti voida huomioida. Sitä vastoin nettilomakkeelle voi liittää kuvia.