Uutiset Ilmasto, Metsä

Ilmastonmuutos vaikuttaa laajasti metsätuhoihin. Todennäköisesti kuivuustuhot, metsäpalot, myrskyt, hyönteiset ja sienitaudit yleistyvät ja voimistuvat tulevaisuudessa. Nature Climate Change -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos lisää eri metsätuhojen aiheuttamia vaikutuksia erityisesti pohjoisen havupuumetsissä.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat ovat yhdessä kansainvälisen tutkimusryhmän kanssa tehneet tähän saakka laajimman selvityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsätuhoriskeihin, tuhonaiheuttajiin ja niiden välisiin vuorovaikutuksiin. Aiemmin aihetta on tutkittu paikallisella tasolla ja usein keskittyen yksittäisiin tuhonaiheuttajiin.

Tutkimuksessa hyödynnettiin yli 600 tutkimusartikkelia yli 30 vuoden ajalta. Nature Climate Change -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos lisää eri metsätuhojen aiheuttamia vaikutuksia erityisesti pohjoisen havupuumetsissä.

Kansainvälinen ryhmä metsäntutkijoita ja biologeja Itävallasta, Saksasta, Sveitsistä, Suomesta, Italiasta, Espanjasta, Tsekistä, Skotlannista, Slovakiasta ja Sloveniasta keräsi ja analysoi yli 1600 eri havaintoa tutkimuksista, joissa oli pystytty luomaan selkeä linkki metsätuhojen ja ilmaston välille.

– Tarkastelimme, miten ilmastonmuutoksen epäsuorat vaikutukset, kuten puulajisuhteiden muutokset, vaikuttaisivat metsien tuhoriskeihin ja millaisia vuorovaikutussuhteita tuhonaiheuttajien välillä on. Tähän saakka tätä tietoa ei ole ollut riittävästi, kertoo Luken erikoistutkija Mikko Peltoniemi.

Ilmastonmuutos todennäköisesti tulee voimistamaan vuorovaikutuksia ja siis lisäämään niiden merkitystä metsätuhoille globaalisti.

Häiriöt ovat osa metsien luonnollista dynamiikkaa – niiden nopea lisääntyminen ei

Usein juuri ilmaston muuttuminen laukaisee metsätuhojen käynnistymisen. Ilmasto vaikuttaa suoraan muun muassa kosteusolosuhteisiin ja tuuliin ja siten kuivuus- ja myrskytuhoihin. Metsäekosysteemi joutuu tottumaan uuteen ilmastoon ja sään ääri-ilmiöihin verrattain nopeasti. Monet tuhonaiheuttajat, esimerkiksi lämpimämmistä olosuhteista hyötyvät tuhohyönteiset ja -sienet, saavat herkästi yliotteen.

Toisaalta metsätuhot ovat luonnollista metsien kehityksen dynamiikkaa ja niitä on esiintynyt aina. Tutkimuksessa havaittiin, että metsien sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon saattaa pitkällä aikajänteellä jopa vaimentaa yleistä ja odotettavaa tuhojen yleistymistä.

– Metsät voivat myös tuhojen seurauksena muuttua entistä monimuotoisemmiksi ja vastustuskykyisemmiksi myöhemmille tuhoille, ja siinä mielessä tuhot ovat osa metsämaisemien luonnollista kehitystä, Mikko Peltoniemi pohtii.

– Tällainen sopeutuminen on kuitenkin verrattain hidasta. Ihmisen toiminnan muokkaamissa maisemissa metsänhoidolla on oleellinen rooli siinä, kuinka vastustuskykyisiä metsät ja metsämaisemat ovat tuhoille, painottaa Peltoniemi.

Metsäpalot ja myrskyt lisääntyvät

Metsäpalot ovat tällä hetkellä merkittävin tuhonaiheuttaja monissa metsissä ympäri maapallon ja niiden merkitys tulee lisääntymään tutkijoiden mukaan merkittävästi.

– Pohjois- ja Keski-Euroopassa metsiä ovat tuhonneet erityisesti myrskyt, ja niitä ovat seuranneet hyönteistuhot. Esimerkiksi vuoden 2005 Ruotsin Gudrun-myrskyä seurasi massiiviset kirjanpainajatuhot. Tuulituhoille taas alttiita olivat erityisesti juuristolahon vaivaamat metsiköt. Tämä on hyvä esimerkki erilaisten metsätuhojen yhdysvaikutuksista toisiinsa, tutkija Juha Honkaniemi Lukesta muistuttaa.

Vastaavien tuhojen odotetaan lisääntyvän lämpiävässä ilmastossa. Tutkimuksen mukaan ainoastaan lumi- ja jäätuhot voivat vähentyä, mutta näiden aiheuttama positiivinen vaikutus metsille ei kumoa muiden tuhojen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia.

Julkaisutiedot:  Rupert Seidl, Dominik Thom, Markus Kautz, Dario Martin-Benito, Mikko Peltoniemi, Giorgio Vacchiano, Jan Wild, Davide Ascoli, Michal Petr, Juha Honkaniemi, Manfred J. Lexer, Volodymyr Trotsiuk, Paola Mairota, Miroslav Svoboda, Marek Fabrika, Thomas A. Nagel, and Christopher P. O. Reyer (2017): Forest disturbances under climate change. Nature Climate Change [10.1038/NCLIMATE3303]

Katso myös