Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) on kehitetty ennustemalleja, joilla voidaan määrittää kuitupuuerän tuoretiheys paikallisten säähavaintotietojen perusteella. Tuoretiheyttä käytetään kuitupuun punnitun painon muuntamiseen kiintotilavuudeksi. Menetelmää voidaan käyttää sellu- ja paperitehtaiden vastaanottomittauksessa, mutta myös yksityisten metsänomistajien kuitupuuerien mittauksessa. Määräys uusista tuoretiheysmalleista on lausuntokierroksella, ja sen on määrä tulla voimaan vuoden 2022 alussa.

Painomittauksessa vaa’alla punnitun kuitupuun painon laskennallisessa muuntamisessa kiintotilavuudeksi käytetään tuoretiheyslukua. Tuoretiheys on kuitupuun kuorellisen painon ja kiintotilavuuden suhde (kg m-3).

– Tuoretiheyden ennustemallien avulla voidaan määrittää kuitupuun laskennallinen tuoretiheysluku puutavaran varastointiajan ja varastointipaikan säähavaintotietojen perusteella. Oleellisia tuoretiheyteen vaikuttavia tekijöitä ovat vuodenaika, varastointiajan pituus ja säähavainnoista muun muassa varastointiajan keskilämpötila ja sademäärä, kertoo tutkija Jari Lindblad Lukesta.

Ennustemallit on kehitetty viidelle puutavaralajille; mänty-, koivu-, kuusi-, lahokuusi- ja haapakuitupuulle. Tuoretiheysmalleja voidaan kalibroida tehtailla tehtävien otantamittausten perusteella.

Taustalla tarve yhtenäistää käytäntöjä ja parantaa mittaustarkkuutta

Tuoretiheyden ennustemallien kehittämisen taustalla oli tarve kehittää toimintatapaa siten, että tuoretiheyden määrittäminen voidaan toteuttaa eri toimijoiden suhteen yhtenäisellä tavalla. Lisäksi tavoitteena oli mittaustarkkuuden parantaminen ja otantamittaustiedon aiempaa parempi hyödyntäminen.

Kuitupuun tuoretiheysmallit ja niiden käyttöön perustuva toimintamalli on kehitetty Luken, Metsäteho Oy:n, UPM-Kymmene Oyj:n, Stora Enso Oyj:n ja Metsä Groupin toteuttamassa projektissa.

Yläreunan kuvassa upotuspunnitusta Uimaharjussa. Kuva: Tapio Wall, Luke.