Uutiset Metsä, Tilasto

Luonnonvarakeskus (Luke) käynnistää lokakuussa laajan kyselyn, jossa selvitetään puuhuoltoketjussa toimivien ihmisten työhyvinvointia. Kyselyn kohteena on 4000 puutuotteiden korjuussa ja kuljetuksessa työskentelevää metsäammattilaista.  Puuhuoltoketjun työhyvinvointi on yhteiskunnallisesti tärkeä asia, joka kiinnostaa lukuisia sidosryhmiä, kuten alan työnantajayrittäjiä ja maaseudun elinvoimaisuudesta huolehtivia tahoja.

Suomi seisoo edelleen puujaloilla, joten tiedot metsäammattilaisten työhyvinvoinnin nykytilasta ovat tarpeellisia ja kaivattuja. Samalla saadaan selville työhyvinvoinnin kehittämiskohteet.

− Tilastokeskuksen rekistereistä vastaajiksi valittiin puuhuoltoketjussa toimivia ammattilaisia metsureista ja metsätyöntekijöistä metsäkoneiden kuljettajiin, puutuotteiden kaukokuljettajiin sekä toimihenkilöihin. Vastauksia odotetaan sekä alan työntekijöiltä että yrittäjiltä, selvittää päällikkö Esa Katajamäki Luken tilastopalveluista.

Työhyvinvointikyselyyn on helppo vastata netissä tai palauttamalla postissa paperilomake. Vastaavaa kartoitusta ei ole aiemmin Suomessa tehty.

Kuva: Erkki Oksanen

Aktiivisia vastaajia tarvitaan!

Hankkeen päärahoittajan Metsämiesten Säätiön tavoitteena on juuri metsäalan ihmisten hyvinvoinnin parantaminen. Toimitusjohtaja Ilari Pirttilä painottaa, että jokainen vastaus on tärkeä ja tarpeellinen.

Metsäalan työolot ovat muuttuneet viime vuosina teknologian kehittymisen ja toimintojen uudelleenjärjestelyjen myötä. Muutosten keskellä herää kysymys, miten ihmiset jaksavat.

− Kyselyssä työhyvinvointia käydään läpi arjen sujumisesta työmäärään ja työn rasituksesta vastaajan palautumiseen. Lomakkeen pituus on haluttu pitää kohtuullisena eli mukaan tulleet kysymykset on seulottu huolella, kuvailee tutkija Marja Kallioniemi Lukesta.

Kaikki kyselyn avulla kerätyt tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Tulokset julkaistaan niin, etteivät yksittäisen vastaajan tiedot paljastu. On tärkeää, että vastaukset omasta arjesta ja työstä ovat mahdollisimman totuudenmukaisia.

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Ihmisten hyvinvointi on osa kestävää kehitystä. Kyselyn toteuttaa Kantar TNS Oy.

Katso myös