Uutiset Maatalous, Ruoka, Tilasto

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen tilaston mukaan vuoden 2019 aikana maatilat myivät viljaa yhteensä 1,8 miljardia kiloa. Rukiin osuus on pieni, noin kuusi prosenttia myydystä viljamäärästä, mutta kattaa elintarviketeollisuutemme tarpeet. Myös rukiin kaupalliset varastot olivat loppuvuonna 2019 suurimmat vuosikymmeneen. Viljojen keskimääräiset hinnat olivat viime vuonna hieman edellisvuotta alhaisemmat.

Kotimainen teollisuus ja viljan välittäjät ostivat vuonna 2019 viljaa suoraan maatiloilta yhtä paljon kuin edellisvuonna – yhteensä 1,8 miljardia kiloa.

Ruista. (kuva: Tapio Tuomela)

– Eniten eli yli kolmannes oli ohraa. Kauraa siirtyi markkinoille 559 miljoonaa kiloa, mikä on edellisvuotta 85 miljoonaa kiloa vähemmän. Vehnän ostoja tehtiin myös edellisvuotta vähemmän eli 427 miljoonaa kiloa. Rukiin ostomäärä oli sata miljoonaa kiloa, mikä kattaa määrällisesti vuosittaisen käytön, yliaktuaari Sirpa Karppinen kertoo.

Viljan tuottaja sai viljakilosta vähemmän

Viljojen tuottajahintoja seurataan kuukausittain ja niiden mukaan kaikkien viljojen hinnat laskivat loppukesällä 2019. Viljelijälle maksettiin vuonna 2019 peruslaatuisesta vehnästä keskimäärin 175 euroa tonnilta, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän. Rukiin tuottajahinta oli keskimäärin 168 euroa tonnilta eli seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän. Ohran keskimääräinen perushinta vuonna 2019 oli 166 euroa tonnilta, mikä on neljä prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kauralla vastaava perushinta oli 171 euroa tonnilta, mikä on neljä prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Rehuteollisuus maatiloilta myydyn viljan suurin käyttäjä

Kotimainen teollisuus käytti vuonna 2019 kotimaista ja ulkomaista viljaa yhteensä runsaat 1,3 miljardia kiloa. Elintarviketeollisuus käytti viljamäärästä kolmanneksen, rehuteollisuus vajaa puolet ja muu teollisuus loput.

Viljan käyttö rehuteollisuudessa on vähentynyt kaksi prosenttia edellisestä vuodesta. Viljalajeittain suurin muutos oli ohran käytössä, joka kasvoi 25 prosenttia. Vehnän ja kauran rehukäyttö vastaavasti väheni.

Elintarviketeollisuutemme kaurankäyttö kasvaa

Elintarviketeollisuudessa viljaa käytettiin yhteensä neljä prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta viljalajeittain muutokset vaihtelevat. Kuorimattoman kauran jalostus lisääntyi 123 miljoonaan kiloon edellisvuoden 98 miljoonasta kilosta. Rukiin elintarvikekäyttö oli 85 miljoonaa kiloa, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän. Eniten käytettiin vehnää, 225 miljoonaa kiloa, mikä on edellisvuoden tasolla.

Kaupallinen viljavarasto pienin vuosikymmeneen

Vuoden 2019 lopussa teollisuuden ja kaupan varastoissa oli noin 500 miljoonaa kiloa kotimaista ja ulkomaista viljaa. Määrä on neljänneksen pienempi kuin vuotta aiemmin ja pienin loppuvuoden varastomäärä viimeisen 12 vuoden aikana.

Eniten varastoissa oli kauraa, 185 miljoonaa kiloa, mikä on neljänneksen vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Ohraa oli varastoissa 136 miljoonaa kiloa, missä on myös neljänneksen pudotus edellisvuodesta. Vehnän varastot olivat pienimmät vuosikymmeneen, 89 miljoonaa kiloa, vähennystä 50 miljoonaa kiloa. Rukiin varastot olivat sen sijaan suurimmat vuosikymmeneen – 88 miljoonaa kiloa kattaa lähes elintarviketeollisuutemme vuosikäytön.

Tilaston taustaa

Viljan ostotiedot kerätään neljännesvuosittain Suomen kaikilta yrityksiltä, jotka ostavat viljaa tai rypsiä ja rapsia suoraan maatiloilta. Ostoihin liittyvät hintatiedot kerätään kuukausittain. Kotimaisen ja ulkomaisen viljan käyttötiedot kerätään neljännesvuosittain elintarvike- ja rehuteollisuudelta sekä muulta viljaa käyttävältä teollisuudelta. Varastotiedot kerätään puolivuosittain kaikilta yrityksiltä, joilla on viljaa varastoissa kesä- tai joulukuun lopussa.

Tarkemmat tiedot ja tilastoon liittyvät taulukot löytyvät Stat.luke.fi -palvelusta.