Uutiset Yleinen

Soiden ja muiden kosteikkojen kasvilajisto tarjoaa runsaan, mutta vielä suurelta osin hyödyntämättömän bioraaka-aineiden lähteen. Uusia mahdollisuuksia löytyy niin elintarvikkeista eläinrehuihin, kosmetiikkaan, rohdoksiin kuin tuhohyönteisten torjuntaan. Auta lisäämään kosteikkokasvien kaupallista hyödyntämistä ja jatkojalostusta Suomessa osallistumalla kyselyyn.

Suokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia -hankkeen tavoitteena on aktivoida soiden ja muiden kosteikkojen kasvien nykyistä laajempaa hyödyntämistä ja jatkojalostusta Suomessa. Hankkeessa selvitetään kosteikkokasvien hyödyntämismahdollisuuksia muun muassa käymällä läpi alan tutkimusjulkaisuja ja kartoittamalla niiden kaupallista käyttöä yrityksissä.

Kyselyn avulla pyydetään luonnontuotealan ja sitä sivuavien alojen asiantuntijoilta mielipiteitä, mitkä hankkeen selvityksissä läpikäydyt kasvilajit ja käyttösovellukset voisivat olla kiinnostavia ja potentiaalisia jatkojalostuksen ja tutkimuksen kohteita. Kyselylomakkeeseen on koottu tietoa eri lajien käyttömahdollisuuksista kirjallisuusselvitysten perusteella. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mahdollisen yritysten kanssa toteutettavan jatkohankkeen suunnittelussa.

Myös tietojen keruuta kosteikkolajien kaupallisesta käytöstä yrityksissä jatketaan. Täydennyksiä kasvilajien käytöstä eri tuoteluokissa (ks. liite 1) otetaan mielellään vastaan.

Sähköinen kyselylomake

 

Liite 1: Selvityksissä mukana olevat kasvilajit ja niiden kaupallinen käyttö, tilanne 15.8.2016

Liite 2: Lähdeviitteet kyselylomakkeessa mainittuihin lajien käyttömahdollisuuksiin