Uutiset Metsä, Tilasto

Luonnonvarakeskuksen (Luken) ennakkotietojen mukaan lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2019 kaikkiaan 20,5 miljoonaa kiintokuutiometriä. Tämä vastasi energiasisällöltään 39,4 terawattituntia. Käyttö kasvoi edellisvuodesta kaksi prosenttia ja oli suurin tähän mennessä tilastoitu.

Kiinteiden puupolttoaineiden lämpö- ja voimalaitoskäyttö jatkoi vuonna 2019 hidasta kasvuaan neljättä vuotta peräkkäin. Sekä metsähakkeen että metsäteollisuuden sivutuotepuun kulutus lisääntyi. Kokonaiskäyttö päätyi ennätykselliseen 20,5 miljoonaan kiintokuutiometriin.

Metsähakkeen käyttö lievässä kasvussa

Metsähakkeen kulutus lisääntyi vuodesta 2018 kaksi prosenttia 7,6 miljoonaan kuutiometriin.

– Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa metsähaketta kului sama määrä kuin vuotta aiemmin, yhteensä 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Pelkässä lämmöntuotannossa metsähakkeen kulutus sen sijaan lisääntyi kuudella prosentilla 2,8 miljoonaan kuutiometriin, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Lukesta.

Yhdessä pientaloissa poltetun metsähakkeen kanssa – 0,6 miljoonaa kuutiometriä – metsähakkeen kokonaiskäyttö päätyi 8,2 miljoonaan kuutiometriin. Käyttöennätys on vuodelta 2013, jolloin haketta paloi 8,7 miljoonaa kuutiometriä.

Hakkutähteiden merkitys metsähakkeen raaka-aineena lisääntyi

Ylitalon mukaan metsähakkeen raaka-aineeksi menneen pienpuun määrä säilyi ennallaan 3,9 miljoonassa kuutiometrissä. Hakkuutähteiden käyttö sen sijaan lisääntyi vuoteen 2018 verrattuna seitsemän prosenttia 2,9 miljoonaan kuutiometriin. Tämä oli suurin tilastoitu määrä tähän mennessä. Kannoista haketettua puuta poltettiin 0,3 miljoonaa kuutiometriä. Loput 0,4 miljoonaa kuutiometriä metsähaketta valmistettiin järeästä runkopuusta, joka koostui pääasiassa lahovikaisesta ja pystykuivasta runkopuusta.

Kuorta poltetaan eniten

Erilaista metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuuta poltettiin 11,6 miljoonaa kuutiometriä eli vähän enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuori oli ylivoimaisesti tärkein sivutuote. Se kattoi sivutuotepuusta reilut kaksi kolmasosaa eli 7,9 miljoonaa kuutiometriä. Erilaisia puruja meni energiantuotantoon 2,4 miljoonaa ja teollisuuden puutähdehaketta 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi kierrätyspuuta paloi 1,1 miljoonaa ja puupellettejä ja -brikettejä 0,2 miljoonaa kuutiometriä. Purua lukuun ottamatta kaikkien puupolttoaineiden käyttö kasvoi edellisvuodesta.

Tietoa tilastosta

Tilaston tiedot kerätään kiinteitä puupolttoaineita käyttäviltä lämpö- ja voimalaitoksilta kerran vuodessa. Tässä esitetyt tiedot ovat ennakkotietoja. Puun energiakäytön lopulliset tiedot julkaistaan 28.5.2020.