Uutiset Metsä, Tilasto

Luonnonvarakeskuksen (Luken) ennakkotietojen mukaan lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2018 kaikkiaan 20,1 miljoonaa kiintokuutiometriä. Tämä vastasi energiasisällöltään 38,7 terawattituntia. Määrä oli lähes sama kuin vuotta aiemmin ja edelleen kaikkien aikojen huipputasoa.

– Metsähakkeen kulutus kääntyi kasvuun ja lisääntyi edellisvuodesta kolmella prosentilla 7,5 miljoonaan kuutiometriin. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa metsähakkeen käyttö on supistunut neljä edellistä vuotta peräkkäin. Nyt se lisääntyi vuotta aiemmasta neljällä prosentilla 4,8 miljoonaan kuutiometriin, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Lukesta.

Lämmöntuotannossa metsähakkeen käyttö lisääntyi edelleen, nyt kahdella prosentilla 2,7 miljoonaan kuutiometriin edellisvuoteen verraten. Yhdessä pientaloissa poltetun 0,6 miljoonan metsähakekuutiometrin kanssa hakkeen kokonaiskäyttö ylsi 8,1 miljoonaan kuutiometriin.

Metsähake. (Kuva: Erkki Oksanen)

Kuori edelleen tärkein metsäteollisuuden kiinteä sivutuote

Erilaista metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuuta poltettiin yhteensä 11,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän.

– Merkittävin kiinteä sivutuote on edelleen kuori, joka kattoi energiaksi menneestä sivutuotepuusta kaksi kolmannesta. Vuonna 2018 sitä poltettiin lämpö- ja voimalaitoksissa 7,7 miljoonaa kuutiometriä eli enemmän kuin metsähaketta, Ylitalo toteaa.

Kantojen poltto vähenee

Metsäteollisuuden hyvien suhdanteiden takia puunkäyttö on ollut huipputasolla ja sivutuotepuuta on energiatuotantoon tarjolla hyvin. Erilaisia puruja lämpö- ja voimalaitoksissa kulutettiin 2,5 miljoonaa ja puutähdehakkeita 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Kierrätyspuuta paloi 0,9 miljoonaa ja puupellettejä ja -brikettejä 0,2 miljoonaa kuutiometriä.

Pienpuuta metsähakkeen raaka-aineena kului vuonna 2018 yhteensä 3,9 miljoonaa kuutiometriä eli kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hakkuutähteiden käyttö sen sijaan lisääntyi lähes viidenneksellä 2,7 miljoonaan kuutiometriin.

– Kantojen poltto on supistunut jo viidettä vuotta peräkkäin. Vuonna 2018 kannoista tehtyä metsähaketta kului kolmannes edellisvuotta vähemmän, yhteensä 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Tämä on kolme kertaa vähemmän kuin huippuvuonna 2013, jolloin kantohaketta paloi reilut miljoona kuutiometriä, Ylitalo laskeskelee.

– Järeän runkopuun poltto puolestaan lisääntyi neljänneksellä 0,5 miljoonaan kuutiometriin.

Tässä esitetyt tiedot ovat ennakkotietoja. Puun energiakäytön lopulliset tiedot julkaistaan 23.5.2019

Katso myös