Uutiset Maaseutu, Maatalous, Ympäristö

Kiinteällä laajakaistalla on yhteys kuntien ja maatilojen myönteiseen kehitykseen, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksessa.

Tutkimuksessa selvitettiin tietoliikenneyhteyksien vaikutusta maatilojen ja kuntien kehitykseen.

– Hankkeen tulokset osoittavat kaikilla aluetasoilla, kunta, postinumeroalue, maatila, sen, että kiinteiden tietoverkkojen merkitys maaseutualueiden työn ja tuotannon edistämiselle on keskeinen, Luken erikoistutkija Olli Lehtonen kertoo.

Vastaavasti kiinteän laajakaistan puute haittaa osaltaan alueiden tai yritysten kehittymistä. Keskeistä on myös kuntien yhteistyö, ja kunnan hyvän laajakaistaverkonmyönteinen vaikutus heijastui tulosten perusteella myös naapurikuntiin.

Internetin käyttäminen vaikuttaa myönteisesti maatilojen kehitykseen. Kiinteällä laajakaistayhteydellä varustetut tilat ovat vertailutiloja suurempia, ja ne ovat myös kasvaneet peltopinta-alaltaan nopeammin. Tämä perustuu Lehtosen mukaan siihen, että nopeat laajakaistayhteydet mahdollistavat maatiloilla nykyteknologian hyödyntämisen. Yleisintä kiinteän yhteyden käyttäminen oli liha- tai maitotiloilla.

– Nopean laajakaistan puute voi vastaavasti sulkea pois tulevaisuudessa joitain tuotannollisia suuntia maatiloilla.

Kiinteän laajakaistayhteyden puuttuminen on Lehtosen mukaan myös uhka maatalouden kannattavalle harjoittamiselle koko maassa. Tutkimuksen perusteella julkisin varoin tulisikin tukea nopeiden kiinteiden tietoverkkojen rakentamista.

– Julkinen tuki on yksi keino ehkäistä maaseudun eriarvoistumista ja estää alueiden välisen digikuilun syventyminen, Lehtonen toteaa.

Linkki tutkimusraporttiin ”Tietoliikenneyhteyksien merkitys maatilojen ja kuntien kehityksessä”.