Uutiset Ilmasto, Maatalous, Ympäristö

Luonnonvarakeskus (Luke) Kuopion Maaningan toimipaikkaan rakennetaan uusi huuhtoumamittauskenttä. Ekologisesti kestävä ruoantuotanto vaatii luotettavaa, Suomessa tuotettua tietoa tuotannon ympäristövaikutuksista. Luke investoi yhdessä Pohjois-Savon liiton EAKR-rahoituksen kanssa Maaningan vahvaan vesistöosaamiseen, ja toimipaikan huuhtoumamittauskenttä uudistetaan syksyn mittaan täysin.

Uudessa tutkimusympäristössä hyödynnetään laajasti ajanmukaista automaatio- ja huipputeknologiaa. Huuhtoumamittauskentän rakennustyöt aloitettiin 4.8.2020. Tarkoituksena on uudistaa 30 vuotta käytössä ollut pohja- ja pintaveden huuhtoumamittauskenttä vastaamaan haasteisiin, joita kestävä ja tehokas ruoan tuotanto nostaa esiin muuttuvassa ilmastossa.

Uudella Luke Kuopion Maaningan toimipaikkaan rakennettavalla huuhtoumamittauskentällä voidaan selvittää maatalouden vesistövaikutuksia entistä paremmin. Kuva: Atte Kiiski

Kaivinkoneet kaivavat reilun hehtaarin kokoiselle peltoalueelle kahden metrin syvyyteen ulottuvan tutkimuskentän pohja- ja pintavesien keräämiseen. Lähiviikkojen aikana alkaa myös vesi- ja maanäytteiden käsittelyyn tarvittavan havaintorakennuksen rakentaminen Senaatin toimesta. Rakennus varustetaan modernilla teknologialla ja huuhtoumatutkimus hyppää maatalouden osalta digiaikaan. Vesinäytteenotossa hyödynnetään automaattista näytteenottoa muun muassa. co-robotin muodossa.

Huuhtoumamittauskentän uudistaminen on osa Kuopio Water Cluster eli KWC-hankkeen vesitutkimuskeskittymää, jossa kehitetään alueen vesiosaamiseen liittyvien toimijoiden tutkimusinfraa vastaamaan yritysten ja alan tarpeita. KWC-hankkeessa, jonka kokonaisbudjetti on 4,5 milj. euroa, ovat mukana Savonia, GTK, UEF, Ruokavirasto, THL ja Luke. Luken vastuulla on maatalouden vesistövaikutusten tutkimus. Hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto EAKR -rahoituksen kautta.

Huuhtoumamittauskenttä on osa Luken nurmituotannon systeemitutkimusta, jossa yhdistyy koko tuotantoketju aina pellolta navettaan ja takaisin tuotannon vesistövaikutukset huomioiden.

Yläpalkin kuva: Kirsi Järvenranta