Uutiset Metsä, Monimuotoisuus, Ympäristö

Mitkä ovat sinulle tärkeitä virkistyspaikkoja luonnossa liikkumiseen? Entä esiintyykö niissä liito-oravaa? Mitä mieltä olet liito-oravan suojelusta? Tervetuloa vastaamaan Luonto ja liito-orava lähelläni -kyselyyn, jossa selvitetään kaupunkien asukkaille tärkeitä luonnon virkistyskäyttökohteita Kuopion, Jyväskylän ja Espoon alueilla.

Kyselyn tavoitteena on kartoittaa kaupunkien asukkaiden näkemyksiä siitä, mitkä paikat ovat tärkeitä luontoliikunnan, retkeilyn, kalastuksen, marjastuksen ja muun luonnon virkistyskäytön sekä luontoarvojen kannalta. Lisäksi kerätään tietoa liito-oravahavainnoista ja selvitetään asukkaiden näkemyksiä liito-oravan suojelusta. Kysely on osa Liito-orava LIFE -hanketta.

– Kyselyn vastauksia voidaan hyödyntää liito-oravan suojelun toimintatapojen kehittämisessä, liito-oravan elinympäristön ja toisaalta kaupunkiympäristön tarpeiden yhteensovittamisessa sekä hankkeen sosioekonomisten vaikutusten arvioinnissa, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Katja Kangas.

Kyselyn toteuttaa Luke yhteistyössä Metsähallituksen sekä hankkeessa mukana olevien Kuopion, Jyväskylän ja Espoon kaupunkien kanssa.

Kyselyyn vastaaminen

Kysely on kaikille avoin ja vastaaminen vie aikaa noin 15–20 minuuttia. Henkilöllisyytesi ei paljastu missään vaiheessa, eikä tuloksia tarkastella yksittäisten vastausten pohjalta. Kysely on avoinna 15.2.2021 saakka. Suosittelemme käyttämään kyselyyn vastatessa Chrome tai Mozilla Firefox -selainta.

Osallistu kyselyyn tästä