Uutiset Maatalous, Tilasto

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen tilaston mukaan kotimainen elintarviketeollisuus käytti satovuoden 2016–2017 aikana kauraa 90 miljoonaa kiloa ja ruista 89 miljoonaa kiloa.

Kotimainen teollisuus käytti satovuoden 2016–2017 aikana sekä kotimaista että ulkomailta tuotua viljaa yhteensä lähes 1,4 miljardia kiloa. Rehuteollisuus käytti viljaa yhteensä 606 miljoonaa kiloa, elintarviketeollisuus 429 miljoonaa kiloa ja muu teollisuus 334 miljoonaa kiloa.

Kotimainen elintarviketeollisuus käytti satovuoden 2016–2017 aikana kauraa 90 miljoonaa kiloa ja ruista 89 miljoonaa kiloa. (Kuva: Rodeo)

Elintarviketeollisuuden käyttämästä viljamäärästä reilu puolet oli vehnää. Sekä ruista että kauraa käytettiin lähes yhtä paljon, kummankin osuus oli noin viidesosa käyttömäärästä. Vähiten käytettiin ohraa, vain kolme prosenttia koko viljamäärästä

– Kauran käyttö on viime vuosina lisääntynyt. Kuluneen satovuoden aikana sitä käytettiinkin hieman enemmän kuin ruista, kertoo yliaktuaari Sirpa Karppinen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Rehuteollisuuden käyttämästä viljasta runsas kolmannes oli ohraa, runsas kolmannes vehnää ja vajaa kolmannes kauraa. Ohran rehukäyttö on pysynyt ennallaan kuluneen satovuoden aikana. Sen sijaan vehnän rehukäyttö on laskenut kahdeksan prosenttia ja kauran lisääntynyt 12 prosenttia.

Muu teollinen käyttö sisältää muun muassa mallastuksen sekä etanolin, tärkkelyksen, liimajauhon ja entsyymien valmistuksen. Pääasiallinen käytettävä vilja on ohra.

Maatiloilta markkinoille enemmän leipävehnää, vähemmän rehuvehnää

Suomen pelloilla tuotetusta viljasta noin puolet myydään pois tilalta ja loput käytetään maatiloilla lähinnä rehuna. Satovuoden 2016–2017 aikana maatiloilta siirtyi markkinoille yhteensä kaksi miljardia kiloa viljaa ja 81 miljoonaa kiloa rypsiä tai rapsia. Vilja myytiin suoraan teollisuuteen tai viljan välittäjille, josta osa siirtyi vientiin.

Eniten kauppaan tuli ohraa, yhteensä 734 miljoonaa kiloa. Tästä neljännes on mallasohraa, jonka osuus onkin kasvanut edellisestä satovuodesta. Kauraa kauppaan tuli 587 miljoonaa kiloa eli kahdeksan prosenttia enemmän kuin edellisenä satovuonna. Ruista ostettiin maatiloilta 76 miljoonaa kiloa eli 16 prosenttia vähemmän kuin edellisen satovuoden aikana. Myös kesän 2016 ruissato oli pienempi.

Vehnää päätyi maatiloilta markkinoille lähes yhtä paljon kuin kauraa, yhteensä 575 miljoonaa kiloa. Vehnästä puolet ostettiin leipävehnänä ja puolet rehuvehnänä. Edellisvuoteen verrattuna leipävehnää ostettiin huomattavasti enemmän ja rehuvehnää huomattavasti vähemmän. Keskimäärin vehnän ostoja oli yhdeksän prosenttia vähemmän, mutta myös kesän 2016 vehnäsato oli pienempi.

Viljavarastot pienentyneet

Teollisuuden ja kaupan varastoissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 419 miljoonaa kiloa viljaa. Määrä on 25 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Rypsin ja rapsin varastot olivat kesäkuussa 7 miljoonaa kiloa, eli ne ovat puolet verrattuna viime vuoden tilanteeseen.[KS1]

Eniten varastoissa oli kauraa ja ohraa, runsas 120 miljoonaa kiloa kumpaakin. Kauran määrä on viime vuoden tasolla, mutta ohran määrä on pienentynyt lähes puoleen. Rukiin varastot ovat pienentyneet 60 miljoonaan kiloon ja vehnän varastot 104 miljoonaan kiloon.

Viljan hinnat noususuunnassa

Viljan tuottajahintoja seurataan kuukausittain. Vehnän, ohran ja kauran keskimääräinen tuottajahinta on ollut noususuunnassa alkuvuoden 2017. Kesäkuussa leipävehnän keskimääräinen perushinta oli 154 euroa tonnilta, mikä on kuusi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Rehuohran keskimääräinen tuottajahinta oli 129 euroa tonnilta, mikä on kaksi prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilaston taustaa

Viljan osto- eli kauppaantulotiedot kerätään neljännesvuosittain Suomen kaikilta yrityksiltä, jotka ostavat viljaa tai rypsiä ja rapsia suoraan maatiloilta. Kotimaisen ja ulkomaisen viljan käyttötiedot kerätään neljännesvuosittain elintarvike- ja rehuteollisuudelta sekä muulta viljaa käyttävältä teollisuudelta. Varastotiedot kerätään puolivuosittain kaikilta yrityksiltä, joilla on viljavarastoja kesä- tai joulukuun lopussa.

Katso myös