Uutiset Maatalous, Tilasto

Viljelijät ovat kylväneet tänä keväänä kauraa ja hernettä markkinoiden odotusten mukaisesti viime vuotta enemmän. Kaura-ala kasvaa 10 prosenttia vuodesta 2019. Kauran kylvöala on noin 347 000 hehtaaria ja lähenee rehuohra-alaa, joka on noin 380 000 hehtaaria.

– Herneala ylittänee 25 000 hehtaaria tänä vuonna, mikä on yli satavuotisen tilastohistorian suurin ala. Sen sijaan rypsin ja rapsin alamäki jatkuu, niiden ala on pienin sitten vuoden 1977, toteaa Luken yliaktuaari Anneli Partala.

Viljalla lähes puolet Suomen koko viljelyalasta

Vilja-ala, 1,1, miljoonaa hehtaaria, on lähes puolet Suomen käytössä olevasta maatalousmaasta, joka on 2,3 miljoonaa hehtaaria. Ohra on edelleen eniten viljelty vilja, koska se on tärkeä rehukasvi maatiloilla. Kauran osuus vilja-alasta on kolmannes ja vehnän osuus viidennes. Ruista on vain pari prosenttia vilja-alasta tänä vuonna, koska sen kylvöala puolittui viime vuodesta.

Ruisala puolittuu – varastoissa vielä reilusti viime vuoden ruissatoa

Viime vuonna rukiista korjattiin suurin sato vuoden 1990 jälkeen. Tänä vuonna ruisala on puolet viime vuodesta, vajaa 20 000 hehtaaria. Ala ei normisatotasolla tyydytä kotimaista ruistarvetta, joka on noin sata miljoonan kiloa vuodessa. Tulevana syksynä puitava sato on vielä arvoitus. Viime syksyn runsaasta, noin 180 miljoonan kilon ruissadosta, tavallista enemmän on vielä varastoissa. Se korvaa mahdollista tulevan ruissadon niukkuutta.

Rypsi- ja rapsiala pienin yli 40 vuoteen

Rypsiä ja rapsia kylvettiin yhteensä 30 000 hehtaaria. Kesän kullankeltaista loistoa on pelloilla vähiten 43 vuoteen. Sen sijaan hernepeltoja on Suomessa eniten yli satavuotisen tilastointihistorian aikana. Kumina-ala, 20 000 hehtaaria, pienenee viime vuodesta 15 prosenttia.

Rehunurmea kolmannes alasta

Rehunurmen ala, noin 780 000 hehtaaria, on noin kolmasosa käytössä olevasta maatalousmaasta. Ala on hiukan viime vuotta pienempi. Kesantojen ja luonnonhoitopeltojen ala pienenee vajaan kymmenesosan ja niiden osuus käytössä olevasta maatalousmaasta on alle viidennes.

Tilaston taustaa

Tilaston tiedot perustuvat tänä keväänä viljelijöiden päätukihaun yhteydessä ilmoittamiin kasvikohtaisiin viljelyaloihin. Arviolta 95 prosenttia ilmoituksista oli käytettävissä näiden ennakkotietojen julkaisemiseen mennessä. Viljelyalatiedot tarkentuvat ja niitä on saatavilla ELY-keskusalueittain 14.7.2020, jolloin Luke julkaisee Käytössä oleva maatalousmaa -tilaston alueittaiset ennakkotiedot.