Uutiset Kala, Tilasto

Merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis oli vuonna 2018 ennakkoarvion mukaan 147 miljoonaa kiloa. Se oli seitsemän miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Saalis koostui pääosin silakasta ja kilohailista. Rannikolla valtaosa kalastajista pyydysti rysillä ja verkoilla. Heidän siikasaaliinsa jäi viime vuonna tilastoidun ajanjakson pienimmäksi, mutta ahven- ja kuhasaaliit eivät enää pienentyneet.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkoarvion mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 126 miljoonaa kiloa eli kahdeksan miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kilohailisaalis pysyi yhtä suurena kuin edellisenä vuonna, 16 miljoonassa kilossa. Viidennes silakka- ja kilohailisaaliista purettiin Suomen ulkopuolelle pääasiassa Tanskan ja Ruotsin satamiin ja pienemmässä määrin Viroon.

Kuva: Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry
Merialueen kaupallisen kalastuksen saaliin määrä ja arvo 1980–2018 (2018 ennakko, deflatointi: elinkustannusindeksi). Huom. klikkaa kuva isommaksi

Silakkasaalis pieneni ja kilohailisaalis pysyi samana

– Sekä ulkomaille että kotimaahan puretusta silakka- ja kilohailisaaliista valtaosa käytettiin rehuna. Näitä pienikokoisia parvikalalajeja pyydetään troolilla avomereltä. Yhdessä ne kattoivat 97 prosenttia kaikkien lajien merialueelta kaupallisesti pyydetystä kokonaissaaliista, kertoo yliaktuaari Pirkko Söderkultalahti Lukesta.

Silakan, kilohailin, turskan ja lohen saalismäärää säädellään kansainvälisesti vuosittain sovituilla saaliskiintiöillä. Pohjanlahden silakkakiintiö oli viime vuonna edellistä vuotta pienempi, mikä näkyy Selkämeren ja Perämeren silakkasaaliin vähenemisenä. Osa silakan saaliskiintiöstä jäi hyödyntämättä, mutta kilohailikiintiö kalastettiin täyteen. Myös turska- ja lohisaalis jäivät pienemmiksi kuin kiintiöt.

Tärkeimpien rannikolta kalastettavien lajien saalis (ennakkoarvio 2018). Huom. klikkaa kuva isommaksi

Rannikkosaaliin väheneminen taittui

Valtaosa kaupallisista kalastajista kalasti verkoilla tai rysillä rannikolla. Rannikkokalastuksen saalis on pienentynyt 2000-luvulla, mutta viime vuonna sekä lohen, kuhan, ahvenen että kuoreen saalis oli suurempi kuin vuonna 2017. Kuhasaaliit pienenivät hieman Saaristomerellä, mutta runsastuivat Selkä- ja Perämerellä sekä Suomenlahdella. Siikasaaliin pieneneminen sen sijaan jatkui. 2000-luvun heikkoja saaliita voivat selittää kalastuksen väheneminen ja kalakannan koon pieneneminen. Myös hylkeet ovat haitanneet kalastusta ja aiheuttaneet saalisvahinkoja.

Ennakkoarvio: Kaupallisen kalastuksen saalis merialueittain vuonna 2018, 1000 kg

Tilaston taustaa

Tiedot perustuvat Luken laatimaan ennakkoarvioon merialueen kaupallisen kalastuksen saaliista. Silakan, kilohailin ja turskan saaliit ovat ennakkoarviossa varsin luotettavia. Sen sijaan muiden lajien saalismäärät voivat vielä tarkentua jonkin verran lopullisessa tilastossa, joka valmistuu toukokuussa. Kaikki kaupalliset kalastajat ovat velvollisia ilmoittamaan saaliinsa aluksen koosta riippuen joko suoraan mereltä, 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta tai kalastuskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Isoimmissa aluksissa on satelliittiseurantalaitteisto, jonka avulla seurataan aluksen liikkeitä.

Katso myös