Uutiset Maatalous, Tilasto

Vuoden 2018 viljasato on Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan 2,7 miljardia kiloa. Määrä on toteutuessaan pienin sitten 1987 katovuoden. Heinäkuun satoarviosta näkymät ovat edelleen heikentyneet. Osa sadosta on korjattu, mutta pelloilla odottaa sadonkorjuuta perunan lisäksi osa viljoista ja öljykasveista sekä nurmesta.

Lämmin ja vähäsateinen kesä kutisti kaikkien peltokasvien satomääriä. ProAgrian asiantuntija-arvioissa korostuu myös suuri satovaihtelu jopa läheisillä peltoalueilla. Yleisesti tänä vuonna sato onnistui paremmin Itä- ja Pohjois-Suomessa, kun tilanne oli päinvastainen viime vuonna. Myös muissa Pohjoismaissa kuivuus on kutistanut satomääriä.

Viljasadosta pois neljännes

– Satoarvion mukaan pienin ohrasato 30 vuoteen vetää alas koko viljasadon. Ohrasato on neljänneksen pienempi kuin kymmenen vuoden keskiarvo, kertoo yliaktuaari Anneli Partala Lukesta.

Ohran osuus Suomen viljasadosta on lähes puolet eli 1,2 miljardia kiloa, joten sen merkitys on suuri koko viljasatoa laskettaessa. Myös muiden viljojen satonäkymät ovat heikot. Vehnästä on tulossa pienin sato lähes 20 vuoteen, kaurasta pienin kahdeksaan vuoteen ja rukiista pienin viiteen vuoteen.

Satoarvion mukaan tänä vuonna on tulossa pienin ohrasato 30 vuoteen. (Kuva: pixabay)

Riittääkö niukka sato?

Kotimaassa viljasadosta käytetään vuosittain maatiloilla rehuksi sekä teollisuudessa ruuaksi, rehuksi ja muihin teollisiin valmisteisiin noin kolme miljardia kiloa.

– Laskennallisesti vain kaurasato riittää kotimaiseen käyttöön. Kauran osalta jäänee viime vuosina totuttu noin 300 miljoonan kilon vienti toteutumatta, Partala jatkaa.

Muiden viljojen riittävyyden ratkaisee muun muassa edellisvuoden sadosta jääneet varastot. Niukka sato voi johtaa myös radikaalimpiin vähennystoimiin kotieläintiloilla, joilla rehuvajetta ei pystytä korvaamaan ostorehuilla.

Tilaston taustaa

Luken satotilaston elokuun satoarviot perustuvat paikallisten ProAgria Keskusten asiantuntijoiden omilta alueiltaan antamiin arvioihin. Ne kuvaavat tilannetta elokuun 27. päivänä. Kuntakohtaisten arvioiden pohjana ovat silmämääräiset havainnot ja paikallinen asiantuntemus. Viljelykasvien pinta-alat perustuvat maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän tietoihin.

Seuraava, maatiloilta saataviin tietoihin perustuva, satotilasto julkaistaan 22.11.2018. Satotilasto laajenee ja tarkentuu käsittämään alueittaisia satotietoja. Samalla satotilaston ennakkotiedoissa arvioidaan viljansadon määrä Eviran laatumääritelmien mukaisesti. Lopullisena vuoden 2018 satotilasto valmistuu vuoden 2019 alkupuolella.

Katso myös