Uutiset Maatalous

LukeKasKas-mobiilisovellus tuo kasvitauti- ja tuhoojatiedon viljelijöille reaaliajassa ja paikkatietoon sidottuna. Kansalaishavainnointiin perustuvan ilmaisen sovelluksen voi ottaa käyttöön Luonnonvarakeskuksen (Luke) maatalousinfo.luke.fi-sivustolta.

Siemenlevintäinen verkkolaikku ohralla. Kuva: Marja Jalli, Luke.

Viljelysatoja uhkaavien kasvintuhoojariskien ennakoidaan lisääntyvän ilmaston muuttuessa. LukeKaskas-sovelluksen ajankohtaisten tiedotteiden avulla viljelijä voi varautua omia peltolohkoja uhkaaviin kasvitauteihin ja muihin kasvintuhoojiin.

Sovelluksessa viljelijä voi tehdä havainnon omalla älypuhelimellaan niin, että tieto liitetään automaattisesti havaintolohkoon. Viljelijä saa sovelluksen tietokorteista apua kasvintuhoojien tunnistamiseen, ja LukeKaskasiin voi lisätä myös valokuvan havainnostaan. Tuhoojahavainto tallentuu tietokantaan ja karttapohjaan, jolloin se on myös muiden käyttäjien ja tutkimuksen hyödynnettävissä. Sovelluksen toimivuus perustuu laajaan käyttäjäjoukkoon

Ajankohtaisen ja paikkatietopohjaisen seurannan avulla viljelijä voi suunnitella tarkkailua ja havaintoihin pohjautuvaa torjunnan tarpeellisuutta. Havaintojen hyvä maantieteellinen kattavuus, runsaus ja jatkuvuus lisäävät kertyneen tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä.

”Tieto kasvintuhoojan esiintymisestä pitää saada nopeasti ennen kuin tuhoja ehtii tulla laajemmin. Viljelijöiden on joka tapauksessa tarkkailtava kasvintuhoojatilannetta, sillä suojelutoimien on perustuttava tarkkailuun ja dokumentointiin. Sovellus helpottaa sitä työtä”, Luken erikoistutkija Erja Huusela-Veistola kertoo.

Tarkentuneella ja tarpeenmukaisella kasvinsuojelulla saavutetaan sekä taloudellisia hyötyjä viljelijälle että vähennetään kemiallisen kasvinsuojelun haittavaikutuksia.

Sovelluksen käyttäjä voi valita, millaista tietoa hän haluaa vastaanottaa. ”Tieto tulee vain niistä kasvilajeista, jotka viljelijä on valinnut”, erikoistutkija Marja Jalli kertoo. Tällä hetkellä sovelluksessa ovat vilja- ja palkokasvit, kumina, öljykasvit, kaalikasvit ja porkkana. Jatkossa kasvivalikoimaa laajennetaan vihannes- ja puutarhakasveihin.

LukeKasKas-sovellus kehitettiin Makera-rahoituksella, ja kehityksessä olivat mukana ProAgria, HAMK, Tilasiemen, Lantmännen ja Maaseudun Tulevaisuus.

Yläreunan kuvassa juurikaskirvoja. Kuva Erja Huusela-Veistola, Luke.