Uutiset Monimuotoisuus, Ympäristö

Tänä syksynä on käynnistynyt kansallisen pölyttäjästrategian valmistelu. Ympäristöministeriön vetämää työtä tehdään laajassa työryhmässä, jossa on edustettuna yhteensä 16 pölyttäjien suojelun kannalta keskeistä toimijaa.

Strategian taustalla on laajalti tunnistettu huoli pölyttäjien tilasta niin meillä kuin muuallakin. Näkyvin osoitus tästä oli vuonna 2016 julkaistu Kansainvälisen luontopaneelin globaali raportti pölyttäjien ja pölytyksen tilasta. Havaintoja pölyttäjien määrän vähenemisestä on runsaasti, joten päättäväisille toimille on tarvetta.

Työryhmän tavoitteena on määritellä pölyttäjien suojelulle tavoitteet, joihin kaikki eri tahot voivat sitoutua, sekä laatia niiden saavuttamista tukeva toimenpideohjelma. Valmistelutyön aikana tullaan kuulemaan sekä asiantuntijoiden, eturyhmien että kansalaisten toiveita ja odotuksia siitä, millaiset keinot ovat pölyttäjien suojelussa sekä vaikuttavia että hyväksyttäviä. Tämä kuuleminen tapahtuu alkuvuodesta 2021, kun strategia ja toimenpideohjelma on saatu pääpiirteissään laadittua. Palautteen pohjalta niihin tehdään tarkennuksia siten, että työ valmistuu syyskuussa 2021.

 

 

 

 

 

EU:n toimet lähivuosina:

  • Kehitetään pölyttäjien seurantajärjestelmä
  • Lisätään pölyttäjien vähenemisen syitä ja seurauksia koskevaa tutkimusta
  • Perustetaan pölyttäjiä koskeva tietokeskus
  • Lisätään EU:n politiikkojen panosta pölyttäjien suojeluun
  • Sitoutetaan kansalaiset ja yritykset toimimaan pölyttäjien hyväksi

Lue esitteestä lisää pölyttäjiä koskevasta EU:n aloitteesta