Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskus ja Arktinen keskus järjestävät kansainvälisen metsäkonferenssin toukokuun lopussa 24.–29.5. Rovaniemellä. Konferenssi käsittelee boreaalisen havumetsävyöhykkeen eli taigan metsiä tuoreimpien tutkimusten valossa: Miten metsiä käytetään tulevaisuudessa? Millaisiin muutoksiin niiden on sopeuduttava? Mikä on metsien merkitys biotaloudessa? Mitä tarkoittaa Big data ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa metsäsektorille?

Konferenssi on suunnattu tutkijoille ja metsätietoa työssään käyttäville. Osallistujia on tulossa 14 maasta, ja konferenssiin voi edelleen ilmoittautua.

– Eniten osallistujia on tulossa maista, joissa boreaalista havumetsävyöhykettä on laajasti eli Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Kanadasta ja Venäjältä, kertoo konferenssin puheenjohtaja Raisa Mäkipää Luonnonvarakeskuksesta.

Ensimmäisenä konferenssipäivänä tutkijoiden esitelmät käsittelevät ilmastonmuutosta ja sen hillintää. Metsät lämmittävät ja viilentävät ilmastoa, mutta mikä on kokonaisvaikutus? Vastaavasti tarkastellaan myös soiden ja niiden metsätalouskäytön vaikutusta ilmastonmuutokseen.

Tiistain kahdessa pääesitelmässä kerrotaan massadatan (Big data) tarjoamista mahdollisuuksista. Uudet entistä nopeammat tiedonkeruuteknologiat tarjoavat käyttöömme massoittain tietoa, jota jalostamalla voidaan muun muassa parantaa puunkorjuun kannattavuutta ja lisätä metsistä kerättävän inventointitiedon käyttökelpoisuutta.

– Konferenssin päätöspäivänä perjantaina katse suunnataan biotalouteen ja kuullaan, mitä kemikaaleja ja uusia tuotteita puuraaka-aineesta voidaan jalostaa, Mäkipää kertoo.

Konferenssivieraat tutustuvat puolessa välissä viikkoa Lapin metsien monikäyttöön Rovaniemeltä Länsi-Lappiin suuntautuvalla retkellä. Vieraille esitellään muun muassa harvennushakkuukohteen teknologiaa, puunjalostusteollisuutta ja metsien monien käyttömuotojen yhteensovittamisen haasteita ja ratkaisuja.

Millainen tiedonvälitys tavoittaa päättäjät?

Torstaina järjestetään perinteisestä konferenssiohjelmasta poikkeava työpaja, jossa keskustellaan ja ideoidaan uusia tapoja välittää tutkimustietoa poliittisille päättäjille ja muille tutkimustiedon hyötykäyttäjille. Aiheesta alustaa TIEDE-lehden päätoimittaja Jukka Ruukki. Työpajassa nähdään myös esimerkkejä innovatiivisista tiedonvälitystavoista.

Perjantaina puolestaan on käytännön toimijoiden ja tutkijoiden välinen paneelikeskustelu. Siinä luodataan metsäisiä aihepiirejä, joiden selvittämiseen tarvitaan kipeimmin tutkimuksen apua.

Konferenssiin voi edelleen ilmoittautua

Konferenssiin voi ilmoittautua edelleen joko koko viikoksi tai vain yhdeksi päiväksi. Ilmoittautuminen tehdään internetin kautta ja netistä avautuvassa lomakkeessa on myös päiväkohtaiset hinnat. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita konferenssiin. Heitä pyydetään ilmoittautumaan tiedottaja Sinikka Jortikalle.

Konferenssin taustataho on kansainvälinen metsäntutkimuksen järjestö IBFRA (International Boreal Forest Research Association). Sen tavoitteena on edistää boreaalisen alueen metsäntutkimusta ja luoda yhteyksiä tutkijoiden välille. Rovaniemellä Arktikumissa järjestettävä konferenssi on 17. ”IBFRA-konferenssi”.