Uutiset Kala

Vesi- ja kalavaroissa on tulevaisuutemme kasvupotentiaali. Vesiviljelyn merkitys maailman ruokahuollossa kasvaa, vesistöjen virkistyskäyttö lisääntyy ja veteen liittyvien tuotteiden ja teknologioiden arvo nousee – mikäli toimialalla löydetään uusia ratkaisuja kalatalouden kestävän kasvun kysymyksiin. Niitä, sekä uusia verkostoihin perustuvia yhteistyömuotoja, etsitään parasta aikaa Luonnonvarakeskuksen koordinoimissa innovaatio-ohjelmissa.

 

 

 

 

 

 

Kalataloutta on vuodesta 2017 alkaen kehitetty rohkein kokeiluin viidessä kalatalouden innovaatio-ohjelmassa. Luonnonvarakeskus (Luke) koordinoi Euroopan Meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoittamista ohjelmista kolmea:

  • Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuuden kehittäminen
  • Kalatalouden ympäristöohjelma
  • Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma

Ensimmäisen vaiheen rahoitus on noin kahdeksan miljoonaa euroa ja sen toteutus päättyy viimeistään vuoden 2019 lopussa. Toisen vaiheen rahoittamisen ehtona on ensimmäisen vaiheen tuloksellinen toteuttaminen.

Lisäksi Luke on mukana kahdessa muussa innovaatio-ohjelmassa:

  • Kalatalouden markkinointiohjelma, koordinoi Pro Kala
  • Kotimaisesta kalasta saatavan arvon lisääminen ja uudet lisäarvotuotteet, koordinoi Aktion Österbotten

Lisää innovaatio-ohjelmista ja niiden hankkeista merijakalatalous.fi-sivustolta.

Lisätietoja

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma

Luonnonvarakeskus, johtava tutkija Jouni Vielma, p. 0295 327 522, etunimi.sukunimi@luke.fi.
Pohjois-Savon ELY-keskus, johtava kalatalousasiantuntija Timo Takkunen, p. 0295 026 626, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Kalatalouden ympäristöohjelma

Luonnonvarakeskus, erikoistutkija Aki Mäki-Petäys, p. 0295 327 876, etunimi.sukunimi@luke.fi.
Luonnonvarakeskus, erikoistutkija Pekka Hyvärinen, p. 0295 327 641, etunimi.sukunimi@luke.fi.
Lapin ELY-keskus, kalastusbiologi Jari Leskinen, p. 0295 037 062, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuuden kehittäminen

Luonnonvarakeskus, johtava tutkija Ari Leskelä, p. 0295 327404, etunimi.sukunimi@luke.fi.
Luonnonvarakeskus, tutkimusinsinööri Esa Lehtonen, p. 0295 327 226, etunimi.sukunimi@luke.fi.
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Okku Kalliokoski, p. 0295 023 053, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Kotimaisesta kalasta saatavan arvon lisääminen ja uudet lisäarvotuotteet

Aktion Österbotten r.f., toiminnanjohtaja Guy Svanbäck, p. 0500 860 566, guy.svanback(at)fishpoint.net.
Aktion Österbotten r.f., toiminnanjohtaja Mathias Högbacka, 040 183 8653,
mathias(at)aktion.fi.
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Okku Kalliokoski, p. 0295 023 053, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Kalatalouden markkinointiohjelma

Pro Kala ry, toiminnanjohtaja Katriina Partanen, p. 0400 827 277, etunimi.sukunimi@prokala.fi.
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Okku Kalliokoski, p. 0295 023 053, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Maa- ja metsätalousministeriö

Erityisasiantuntija Timo Halonen, p. 0295 162 411, etunimi.sukunimi@mmm.fi.
Katso esitys