Uutiset Kala

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uudesta raportista selviää omistajakorvausten perusteena olevan viehekalastuksen määrä kalatalousalueilla. Viehekalastuksen määrää selvitettiin kyselyllä reilulle 20 000 kalastonhoitomaksun maksaneelle suomalaiselle. Omistajakorvausten perusteena olevia viehekalastuspäiviä yhdellä vavalla ja vieheellä oli yhteensä 6,3 miljoonaa.

Iltauistelu
Kuva: Saara Tuohimetsä.

Suomessa on 118 kalatalousaluetta, jotka on muodostettu vuoden 2016 alussa voimaan tulleeseen kalastuslakiin liittyvänä uudistuksena. Kalatalousalueiden toiminta on päässyt vauhtiin vuoden 2019 alussa. Runsaimmin viehekalastuspäiviä oli Helsinki-Espoon, Airisto-Velkuan, Tammisaari-Pohjan, Porvoo-Sipoon, Suur-Saimaan, Karjaanjoen, Kirkkonummi-Siuntion, Näsijärven, Pohjois-Päijänteen, Kokemäenjoen yläosan ja Inarin kalatalousalueilla, joille kullekin arvioitiin osuvan yli 100 000 viehekalastuspäivää vuoden aikana.

– Kalastonhoitomaksun mahdollistama viehekalastus kohdistuu selvästi alueille, joilla asuu paljon työikäisiä kalastuksen harrastajia ja joilla on runsaasti vesialueita ja hyvinä tunnettuja kalavesiä. Myös seuduilla, joilla on paljon vapaa-ajanasuntoja, on useimmiten paljon viehekalastusta, tutkija Päivi Eskelinen sanoo.

Kalastusharrastus on Suomessa monipuolista. Kalastonhoitomaksun maksaneista 80 prosenttia käytti maksuun sisältyvää oikeutta viehekalastukseen. Maksaneista 42 prosenttia käytti seisovia pyydyksiä, kuten verkkoja ja katiskoita, ja 12 prosenttia vain niitä.

Infograafi: kalastonhoitomaksun oikeuttamat viehekalastuspäviät
Kalastonhoitomaksun oikeuttamat viehekalastuspäivät kalatalousalueilla, kalatalousalueet ryhmiteltynä eri maakuntien alueille.