Uutiset Kala, Talous, Ympäristö

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto tukee suomalaisen kalatalouden uudistamista. Rahoitusta suunnataan muun muassa korkean lisäarvon tuotteiden kehittämiseen ja kalatuotteiden markkina-aseman parantamiseen ja viennin vauhdittamiseen.

Maa- ja metsätalousministeriö ja ELY-keskukset käynnistävät viisi kalatalouden innovaatio-ohjelmaa, joiden rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Luke on mukana kaikissa viidessä ohjelmassa ja koordinoi niistä kolmea:

• Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuuden kehittäminen
• Kalatalouden ympäristöohjelma
• Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma

Muut ohjelmat ovat:
• Kalatalouden markkinointiohjelma, koordinoi Pro Kala
• Kotimaisesta kalasta saatavan arvon lisääminen ja uudet lisäarvotuotteet, koordinoi Aktion Österbotten

Innovaatio-ohjelmien tavoitteena on koko toimialaa ja kalatalouden arvoketjua pysyvästi hyödyttävä kehitystyö. Työtä tehdään verkostoissa, millä varmistetaan kalatalouden tuotekehitys, vahvistetaan yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta sekä mahdollistetaan erilaiset kokeilut.

Vahva kasvupotentiaali

Kotimaisessa kalataloudessa piilee merkittäviä kasvun mahdollisuuksia, joiden toteutumista halutaan nyt vauhdittaa.

”Kalat voivat tuoda kansantalouteemme monin verroin nykyistä enemmän rahaa, jos esimerkiksi vähäarvoisina pidetyistä lajeista valmistetaan tulevaisuudessa korkean lisäarvon tuotteita ja jos kasvattamalla voidaan tuottaa miljoonia kiloja enemmän kuluttajien suosimaa kotimaista kalaa”, sanoo erityisasiantuntija Timo Halonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman 2014–2020 tavoitteena on kalatalouden elinkeinojen kestävä kasvu ja kilpailukyvyn parantaminen sekä kalavarojen elinvoimaisuuden edistäminen tukemalla kalakantojen luontaista lisääntymisen edellytyksiä.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimialalta jatkuvaa uudistumista ja kehitystoimintaa. Maa- ja metsätalousministeriö on määrittänyt ohjelmien vaikuttavuustavoitteet ja valinnut ohjelmien toteuttajat avoimen haun kautta.

”Rahoitusmalli antaa aikaisempaa paremmat mahdollisuudet ratkaista toimialan kestävän kasvun sekä kalakantojen tilan parantamiseen liittyviä laajoja ja moniulotteisia haasteita”, Halonen sanoo.

Innovaatio-ohjelmat rahoitetaan kahdessa osassa. Ensimmäisen vaiheen toteutus päättyy viimeistään vuoden 2019 lopussa ja toisen vaiheen rahoittamisen ehtona on ensimmäisen vaiheen tuloksellinen toteuttaminen. Ensimmäiseen vaiheeseen on varattu yhteensä noin kahdeksan miljoonaa euroa. Vaikuttavuuden varmistamiseksi toimintaa arvioidaan jatkuvasti.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

Erityisasiantuntija Timo Halonen, p. 0295 162 411, etunimi.sukunimi@mmm.fi.

Katso esitys

Innovaatio-ohjelmien esitykset sekä koordinaattoreiden ja rahoittavan ELY-keskuksen yhteystiedot:

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma

Luonnonvarakeskus, johtava tutkija Jouni Vielma, p. 0295 327 522, etunimi.sukunimi@luke.fi.
Pohjois-Savon ELY-keskus, johtava kalatalousasiantuntija Timo Takkunen, p. 0295 026 626, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Kalatalouden ympäristöohjelma

Luonnonvarakeskus, erikoistutkija Aki Mäki-Petäys, p. 0295 327 876, etunimi.sukunimi@luke.fi.
Luonnonvarakeskus, erikoistutkija Pekka Hyvärinen, p. 0295 327 641, etunimi.sukunimi@luke.fi.
Lapin ELY-keskus, kalastusbiologi Jari Leskinen, p. 0295 037 062, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuuden kehittäminen

Luonnonvarakeskus, johtava tutkija Ari Leskelä, p. 0295 327404, etunimi.sukunimi@luke.fi.
Luonnonvarakeskus, tutkimusinsinööri Esa Lehtonen, p. 0295 327 226, etunimi.sukunimi@luke.fi.
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Okku Kalliokoski, p. 0295 023 053, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Kotimaisesta kalasta saatavan arvon lisääminen ja uudet lisäarvotuotteet

Aktion Österbotten r.f., toiminnanjohtaja Guy Svanbäck, p. 0500 860 566, guy.svanback(at)fishpoint.net.
Aktion Österbotten r.f., toiminnanjohtaja Mathias Högbacka, 040 183 8653,
mathias(at)aktion.fi.
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Okku Kalliokoski, p. 0295 023 053, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Kalatalouden markkinointiohjelma

Pro Kala ry, toiminnanjohtaja Katriina Partanen, p. 0400 827 277, etunimi.sukunimi@prokala.fi.
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Okku Kalliokoski, p. 0295 023 053, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Katso myös