Uutiset Kala

Kala-alan yrittäjät, tutkijat sekä hallinnon ja järjestöjen edustajat kokoontuvat Kalatalouden innovaatiopäiville 4.–5.11.2021 jakamaan ajatuksiaan ja osaamistaan koko kalan ketjun kehittämiseksi. Tänä vuonna päivien teemana on Kotimaisen kalan edistämisohjelma.

Kalatalouden Innovaatiopäivät järjestetään viidettä kertaa. Tapahtuma järjestetään Vantaalla Scandic AviaCongressin tiloissa, mutta torstain ohjelmaa on mahdollista seurata myös etänä.

– Innovaatiopäivien ydin on kohtaamisessa. Tapahtumassa verkostoidutaan, tavataan kollegoita ja luodaan yhteyksiä. Uutuutena tänä vuonna on näyttely, jossa innovaatio-ohjelmat sekä alan yritykset voivat esitellä toimintaansa, tuotteitaan ja palveluitaan. Näyttelyyn tutustumiseen sekä verkostoitumiseen on ohjelmassa varattu aikaa aikaisempaa enemmän, tapahtuman järjestämisestä vastaava Pro Kalan toiminnanjohtaja Katriina Partanen sanoo.

Tänä vuonna muun muassa vesiviljelyn innovaatio-ohjelmasta tutkijat Markus Kankainen ja Jani Pulkkinen osallistuvat ohjelmaan esityksillään.
Kankainen käsittelee kestävän tuotannon kasvua merialueilla ja Pulkkinen puhuu esityksessään vesiviljelyn kasvun mahdollistamisesta sisävesillä.

– Kankainen ja Pulkkinen tuovat puheenvuoroissaan esille käytännön keinoja, miten vesiviljelyn tuotanto voisi kasvaa ympäristö- ja elinkeinotavoitteet yhteensovittaen, kertoo johtava tutkija Jouni Vielma. Vielma itse pitää puheenvuoron siitä, miten vesiviljelyn innovaatio-ohjelma on kerännyt yhteen alan kehittäjäorganisaatioita.

Kankaisen, Pulkkisen ja Vielman puheenvuorot kuullaan torstaina 4.11.

Lisäksi Innovaatiopäivillä tullaan keskustelemaan tutkimuksen ja kalastuksen välisestä kumppanuudesta. Tutkimusinsinööri Esa Lehtonen tulee esityksessään kertomaan miten projektit autonomisesti liikkuvasta hyljekarkottimesta ja rysäpyydyksen kalamäärälaskurista etenevät.

– Nämä molemmat ovat pilotteja, jotka toteutetaan Aalto-yliopiston ja yhtistyöyritysten sekä kaupallisten kalastajien kanssa. Autonomisesti liikkuvan hyljekarkottimen avulla pyritään tehostamaan karkottimen toimintaa rysäpyydyksen lähellä olevalla alueella. Rysäpyydyksen kalamäärälaskurin avulla taas kalastaja pystyy oman älypuhelimen näytöstään tarkistamaan kotirannastaan etäämmällä olevan pyydyksen saalismäärän. Näin säästyy kalastajan työaikaa ja veneen polttoainetta. Toiminto on veden alla tapahtuvaa laskentaa, joka perustuu lasertekniikkaan, Lehtonen kommentoi. Lehtosen esitys kuullaan torstaina 4.11.

Ilmoittaudu mukaan 20.10. mennessä

Kalatalouden Innovaatiopäiville voi tänä vuonna osallistua paikan päällä ja etänä torstaina.

– Ymmärrämme, että kaikilla ei ole mahdollisuutta matkustaa Vantaalle tai irrottautua töistään päivän ajaksi. Torstain etäosallistuminen mahdollistaa sen, että innovaatio-ohjelmien viimeisimmät kuulumiset voi katsoa myös työpisteeltään, vaikkapa kasvatusaltaan reunalta tai kalastuspaatin kannella, Katriina Partanen toteaa.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu maksuttomaan tapahtumaan mukaan 20.10. mennessä täältä.

Kalatalouden innovaatio-ohjelmien tavoitteena on uudistaa suomalaista kalataloutta ja vahvistaa alan toimintaedellytyksiä

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) tukemissa innovaatio-ohjelmissa tehdään töitä korkean lisäarvon tuotteiden kehittämiseksi, kalatuotteiden markkina-aseman parantamiseksi ja viennin vauhdittamiseksi sekä kalakantojen luontaisen lisääntymisen edistämiseksi. Ohjelmien ensimmäinen vaihe päättyi vuoden 2019 lopussa, ja työ kaikissa ohjelmissa jatkuu vuoteen 2022 saakka.

Lue lisää innovaatio-ohjelmista Luken uutisesta: Uusia innovaatioita kala-alalla – innovaatio-ohjelmissa tehdään työtä koko alan kehittämiseksi (15.4.2020).