Uutiset Kala

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden lohisaalis kaudella 2018 oli historiallisen pieni, vain 6 760 kiloa. Saalis väheni edellisvuodesta lähes 50 prosenttia ja oli vain reilu neljännes pitkän aikavälin keskisaaliista (24 305 kiloa). Kahden viime vuoden vähäiset lohisaaliit johtuvat merkittäviltä osin vuonna 2017 voimaan tulleen kalastussäännön kalastusrajoituksista.

Kuva: Panu Orell, Luke.

Kalastusmatkailijoiden lohisaalista vajaat 40 prosenttia saatiin rannalta kalastamalla ja reilut 60 prosenttia venekalastuksella. Eniten lohisaalista saatiin Vetsikon osakaskunnan alueelta (2,0 tonnia) ja vähiten Outakosken osakaskunnan/Inarijoen alueelta (1,5 tonnia).  Nuorgamin ja Utsjoen osakaskuntien alueen saaliit olivat samansuuruisia, reilut 1,6 tonnia kummassakin. Ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajien erityislupakiintiöön kuuluvien kalastajien osuus kalastusmatkailijoiden lohisaaliista oli reilut seitsemän prosenttia (480 kiloa).

Saalis pääosin pikkulohta

Kalastusmatkailijoiden lohisaaliin pääosan, 80 prosenttia, muodostivat alle kolme kiloa painavat pikkulohet eli titit. Keskikokoisten, 3-7 kilon lohien osuus oli 11 prosenttia. Isoja, yli seitsemän kilon lohia oli saaliissa vain yhdeksän prosenttia. Yli 20 kiloa painavia suurlohia ilmoitettiin kolme kappaletta.

Kaikkiaan kalastusmatkailijat saivat saaliiksi arviolta 2400 lohta, ja niiden keskipaino oli vajaat 2,8 kiloa.

Teno- ja Inarijoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden arvioitu lohisaalis (kg) vuosina 1980–2018. Vihreät tolpat kuvaavat uuden kalastussäännön aikaisia saaliita vuosina 2017-2018. Katkoviivalla on kuvattu vuosien 1980–2017 keskisaalis. Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke).

Iso muutos kalastajien määrässä

Kesällä 2018 Tenon Suomen puolen kalastuslupia lunasti reilut 2500 kalastusmatkailijaa, joista 220 kuului ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajien erityislupakiintiöön. Matkailijat lunastivat yhteensä 10 550 kalastusvuorokautta, joista kiinteistönomistajien osuus oli 730 vuorokautta.

Tenojoen uusi kalastussääntö on tavoitteiden mukaisesti vähentänyt Suomen puolelta myytyjen kalastusvuorokausien määrän alle 11 000 kalastusvuorokauteen kaudessa. Kalastusmatkailijoiden määrää sääntö on vuosina 2017–2018 leikannut noin 70 prosenttia aiempiin vuosiin verrattuna.

Lohisaalisarvio perustuu saalisrekisterin tietoihin

Tenojoen kalastusmatkailijoiden lohisaalisarvio perustuu Luken ylläpitämään saalisrekisteriin, jonne kalastajat kirjaavat saaliinsa tai saaliittomuutensa. Ilmoituksen tekeminen on nykyään pakollista. Kaudella 2018 reilut 90 prosenttia kalastusmatkailijoista teki saalisilmoituksen. Ilmoittamatta jättäneiden saaliit arvioitiin.

Kokonaisuudessaan Tenon lohisaalistilastot valmistuvat vuodenvaihteen tienoilla, jolloin saatavilla on tietoa myös paikallisten kalastajien ja muiden kalastajaryhmien lohisaaliista niin Suomesta kuin Norjasta.

 

Matkailijoiden ilmoittamia saalistietoja voi tarkastella kalahavainnot.fi-sivulla. Sivustolla esitetään kalastusmatkailijoiden ilmoittamat saaliit. Luvut eivät sisällä ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajien saaliita, eivätkä ilmoittamatta jättäneiden  arvioitua saalista.
http://kalahavainnot.fi/tenojoen-lohisaaliit/