Uutiset Riista

Tämän kevään lentolaskentojen perusteella Kainuussa talvehtii noin 750 metsäpeuraa. Noin 11 prosenttia havaituista metsäpeuroista oli vasoja. Vasamäärä on hieman alhaisempi kuin viime syksyn vasatuottolaskennat antoivat odottaa.

Kainuun metsäpeurakanta on laskenut alle puoleen 2000-luvun alun huippuvuosista. Viimeiset kolme vuotta määrä on pysynyt suhteellisen vakaana.

Metsäpeuroja kevään laskennan aikana, 26.2.2017, Räätäjärvellä. Kuva: Arto Juntunen

Hyvän lumitilanteen ansiosta laskentaolosuhteet olivat tänä talvena pitkästä aikaa erittäin hyvät. Lumi vähensi peurojen liikkumista ja auttoi jälkien havainnoinnissa. Laskennat suoritettiin 23.2.–27.2.2017 välisenä aikana helikopterilla.

Laskenta-alue määräytyi esikartoituksen avulla. Se perustui Kainuun metsäpeurojen GPS-pannoista saatuihin havaintoihin, Luonnonvarakeskuksen (Luke) maastokartoituksiin ja yleisöltä saatuihin havaintoihin. Yksilömäärät laskettiin ja vasat tunnistettiin jokaisesta laumasta otettujen valokuvien avulla.

Metsäpeurojen laskenta on osa WildForestReindeerLIFE-hanketta.

Erittäin suuri kiitos kaikille metsäpeurojen havainnointiin osallistuneille!

Katso myös