Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskus (Luke) on avannut uusimmat, vuoden 2013 monilähdeinventointiin perustuvat metsävarakarttansa julkisesti katseltaviksi. Nyt julkaistut metsävarakartat ovat jatkoa aiemmin avatuille, vuosia 2009 ja 2011 koskeville tiedoille. Satelliittikuvat ovat nyt entistä tarkempia.

kartta-1Karttoja voi katsella Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen paikkatietopalvelusta ja ladata niitä Luken tiedostopalvelun kautta.

Kartoista saatavia tietoja voidaan käyttää metsäsuunnitteluun pienillä alueilla sekä metsäteollisuuden puunhankinnan suunnitteluun. Kiinnostavat puutavaralajit voidaan paikantaa teemakartoilta ja korjuumahdollisuudet arvioida Maanmittauslaitoksen maastotietokannan avulla. Tietoja käytetään myös tutkimuksessa esimerkiksi lajien elinympäristön laadun arviointiin, metsien suojelun suunnitteluun ja metsätuhojen riskiarviointiin.

Monilähteisessä valtakunnan metsien inventoinnissa (MVMI) käytetään Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) maastomittausten lisäksi satelliittikuvia ja muita tietolähteitä, kuten Maanmittauslaitoksen numeerista maastotietokantaa ja korkeusmallia. Niiden avulla tuotetaan kattavat metsävara-arviot numeerisina metsävarakarttoina ja kuntakohtaisina taulukkotietoina. Numeeristen karttatietojen ja korkeusmallin avulla parannetaan tulosten luotettavuutta ja vältetään maanpinnan muotojen vaihtelun aiheuttamia virhetulkintoja.

Uusissa metsävarakartoissa on tarkempaa kuvaa

Vuoden 2013 inventoinnissa on yhteensä 44 karttateemaa. Näitä ovat esimerkiksi puutavaralajien tilavuudet puulajeittain, kasvupaikkatiedot, puuston ikä, latvuspeitto sekä biomassat puulajeittain ja ositteittain. Suurimpaan osaan maata on nyt tuotettu 7 kattavaa karttateemajoukkoa. Ensimmäinen koko maan tuote valmistettiin vuosina 1990–1994, uusimmat ovat vuosilta 2005, 2007, 2009, 2011 ja 2013. Vuoden 2015 tuloksia ryhdytään tekemään syksyllä.

kartta-2
”Satelliittikuvat ovat nyt tarkempia kuin aiemmin, erityisesti kuvauskaistan reuna-alueilla. Tämä parantaa metsävarakarttojen tarkkuutta siten, että pienet yksityiskohdat näkyvät aiempaa paremmin kartoissa,” toteaa erikoistutkija Kai Mäkisara Luonnonvarakeskuksesta. Kuvissa on esitetty punaisella koivun, vihreällä männyn ja sinisellä kuusen tilavuus. Vuoden 2013 tulos näkyy alemmassa kartassa.

 

Uusissa metsävarakartoissa ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa olevien karttateemojen maastoelementin koko on nyt 16 × 16 metriä aiemmin käytetyn 20 x 20 metrin sijaan. Pääasiallinen kuvamateriaali on uuden Landsat-8-satelliitin OLI-keilaimen tuottamaa.

Metsäntutkimuslaitos (nyk. Luke) otti monilähdeinventoinnin käyttöönsä vuonna 1990, ensimmäisenä maailmassa. Menetelmä on suosittu kaikkialla maailmassa. MVMI:ssa on käytetty pääasiassa amerikkalaisen Landsat-satelliitin kuvia tai niiden puuttuessa esimerkiksi pilvisyyden vuoksi ranskalaisruotsalaisen Spot-satelliitin tai intialaisen IRS-satelliitin kuvia.