Uutiset Kala, Monimuotoisuus, Ympäristö

Kestävällä kalastuksella turvataan kalavarojen hyödyntäminen myös tuleville sukupolville. Elinvoimaiset kalakannat ovat avainasemassa Itämeren herkän ekosysteemin toiminnassa. Luonnonvarakeskus (Luke) muun muassa arvioi kalastuksen kestävää tasoa. Erikoistutkijat Mikko Olin, Antti Lappalainen ja Jari Raitaniemi kertovat, mitä ovat vajaasti hyödynnetyt kalalajit ja mitä hyötyjä niiden käytön lisääminen tuo Itämerelle.

1. Mitä on kestävä kalastus ja mikä sen merkitys on Itämerelle?

Kuva: Markku Saiha, Suomen Ammattikalastajaliitto ry.

Kestävä kalastus ei vaaranna kalakannan uusiutumista tai geneettistä monimuotoisuutta, joten myös tulevat sukupolvet voivat hyödyntää kalavaroja. Myös kalastuslaki edellyttää, että kalavaroja käytetään kestävästi eikä kalastus uhkaa kalojen luontaista lisääntymistä tai luonnon monimuotoisuutta. Elinvoimaiset kalakannat ovat olennaisia Itämeren herkän ekosysteemin toiminnan kannalta.

– Esimerkiksi petokalat pitävät osaltaan huolen siitä, etteivät muut, esimerkiksi särkikalat ja muut pienemmät lajit pääse liiaksi runsastumaan, erikoistutkija Mikko Olin sanoo.

2. Minkälaista työtä Lukessa tehdään kestävän kalastuksen puolesta?

Luke seuraa monipuolisesti kalakantojen ja kalavesien tilaa sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Yhteistyössä muun tutkimusyhteisön ja erityisesti kaupallisten kalastajien kanssa Luke on arvioinut kalastuksen kestävää tasoa ja kalojen sopivaa pyyntikokoa sekä rajoituksia pyyntiaikoihin ja käytettäviin pyydyksiin, muun muassa verkkojen silmäkokoihin.

Luke on arvioinut myös särkikaloihin kohdistuvan tehostetun kalastuksen kestävyyttä Saaristomerellä. Viime vuonna julkaistun selvityksen perusteella alueen särkikalakantoihin kohdistuva kalastus on tehostamisesta huolimatta kestävällä tasolla. Lahnasaaliita voitaisiin jopa kasvattaa nykyisestä. Selvityksessä hyödynnettiin John Nurmisen Säätiön Lähikala-hankkeeseen osallistuneilta kalastajilta saatuja kalanäytteitä. Hanke on pyrkinyt lisäämään vajaasti hyödynnettyjen kalojen hyötykäyttöä.

Lahnasaalista
Lahnasaalista. Kuva: Esa Lehtonen.

3. Mitä ovat vajaasti hyödynnetyt kalat ja miksi niiden käytön lisääminen on tärkeää?

Vajaasti hyödynnettyihin kaloihin kuuluvat lajit, jotka eivät juuri ole kaupallisen kalastuksen piirissä, mutta joiden saalispotentiaali ja hyödynnettävyys ovat suuria. Näitä lajeja ovat muun muassa lahna ja särki, joista on jo tuotu markkinoille laadukkaita tuotteita.

Rehevöityminen edesauttaa särkikalojen runsastumista, ja särkikalat pitävät osaltaan yllä matalien lahtien rehevää tilaa muun muassa vapauttamalla ravinteita pohjaa tonkiessaan.

– Särkikalojen pyynti parantaa kalaston rakennetta ja monimuotoisuutta, ja niiden mukana merestä poistuu myös jonkin verran rehevöittäviä ravinteita. Jo vesiin kulkeutuneita ravinteita voidaan poistaa tehokkaimmin kalastamalla, erikoistutkija Antti Lappalainen sanoo.

Muita vajaasti hyödynnettyjä kalalajeja ovat esimerkiksi kuore ja kolmipiikki. Useissa maissa hyvin arvostettua kuoretta, eli norssia, on jälleen alettu pyytää kaupallisesti, mutta sen saalis viedään lähes kokonaan ulkomaille. Täysin hyödyntämätön, hyvin öljypitoinen kolmipiikki on puolestaan runsastunut paikoin merialueella.

– Edellä mainittuja kaloja vähäisempi saalispotentiaali on todennäköisesti rannikolla ja Etelä-Suomen järvissä paikoin runsastuneella suutarilla, joka on laadukas ja lähes hyödyntämätön, Keski-Euroopassa ruokakalana arvostettu laji. Rannikolla nopeasti levittäytyvä vieraslaji, mustatäplätokko, on puolestaan alkuperäisellä esiintymisalueellaan talouskala, jonka liha on hyvälaatuista ja joka runsastunee vielä voimakkaasti, erikoistutkija Jari Raitaniemi sanoo.

piikkikaloja
Piikkikaloja. Kuva: Ari Saura, Luke.

 

Katso myös