Uutiset Ilmasto, Kala, Monimuotoisuus, Ympäristö

Suomalaiseen meritietoon pääsee nyt käsiksi yhdestä verkko-osoitteesta. Itämeri.fi-sivuston alle on koottu useiden suomalaisten laitosten tuottama tieto palvelemaan kaikkia merestä kiinnostuneita.

Entä jos olisi yksi paikka, josta voisi kurkata pinnan alle ja päästä käsiksi kaikkeen suomalaiseen meritietoon? Näin miettivät meritietoa tuottavat suomalaiset laitokset muutama vuosi sitten.

”Tänään avattu Itämeri.fi-sivusto on kolmen vuoden suururakan tulos. Eri laitokset ovat keränneet vuosikymmenien aikana valtavasti tietoa ja aineistoja Itämerestä, mutta vain osa siitä on ollut julkisesti saatavilla. Uutta palvelua varten meritietoa tuottavat suomalaiset laitokset yhdistivät voimansa, ja nyt se on lopultakin kaikkien merestä kiinnostuneiden saatavilla. Palvelu on kansainvälisestikin merkittävä kokonaisuus”, iloitsee merikeskuksen johtaja Paula Kankaanpää Suomen ympäristökeskuksesta.

Itämeri.fi-sivuston meritiedon ovat tuottaneet Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Palvelun rakentamista on rahoittanut Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, ja työtä on koordinoinut Suomen ympäristökeskus. Palvelu on aluksi käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi, myöhemmin myös englanniksi.

kukkiva ruohosipuli
Kukkiva ruohosipuli itäisellä Suomenlahdella. Kuva: Maiju Lanki, Metsähallitus.

Palvelussa panostettu visuaalisuuteen ja käytettävyyteen

”Haluamme sivustolla tuoda Itämeren monet puolet laajempaan tietoisuuteen. Aiemmin tietoja oli vaikea löytää ja saada käyttöön. Lisäksi erilaiset aineistomuodot vaikeuttivat tiedon käyttöä ja vanhat käyttöliittymät ja nettisivut koettiin vaikeiksi ja aikansa eläneiksi. Uudessa sivustossa olemme panostaneet merellisen tutkimusdatan visualisointiin ja parempaan käytettävyyteen”, projektikoordinaattori Hanna Piepponen SYKEstä kertoo.

Itämeri.fi-palvelun eri osioissa voi tutustua muun muassa Itämeren luontoon ja sen muutoksiin, merentutkimuksen eri osa-alueisiin ja tutkijoiden työhön sekä Itämeren yhteiskunnallisiin kytköksiin. Palvelu on tarkoitettu kaikille merestä kiinnostuneille, ja se tarjoaa tietoa myös meriasioiden parissa toimiville eri ammattiryhmille, kuten opettajille, merialuesuunnittelun ammattilaisille ja toimittajille.

”Luonnonvarakeskus on tuonut Itämeri.fi-palveluun etenkin Itämeren kalavaroihin ja kalatalouteen liittyvää tietoa”, tutkija Sanna Kuningas Lukesta kertoo. Myös Luken tuottamat merelliset aineistot ovat nyt näkyvillä Itämeri.fi-palvelusta.

ahven
Ahven läntisellä Suomenlahdella. Kuva: Juuso Haapaniemi, Metsähallitus.

Portaalin yhtenä osana on datapalvelu, josta suurin osa eri laitoksista tuotetuista merellisistä paikkatieto- ja tutkimusaineistoista on avoimesti käytettävissä.

”Palveluun on kehitetty käyttöliittymät, joiden avulla dataa pystyy hakemaan ja lataamaan eri laitosten tietokannoista ja katselemaan karttapalvelussa. Esimerkiksi Itämeren seurannoissa kertyvä data on nyt ladattavissa ja merialuesuunnittelun ammattilaisille on kehitetty oma työkalu. Itämeri.fi on myös portti suomalaisten tutkimuslaitosten omiin palveluihin ja kansainvälisiin meriaineistojen latauspalveluihin”, sanoo Piepponen.

Tietoa ja materiaaleja myös opiskelun ja ympäristökasvatuksen tueksi

Opi ja tutki -kokonaisuus tarjoaa tietoa ja materiaaleja merellisen ympäristökasvatuksen tueksi. Kokonaisuuteen kuuluu tietosivusto, jossa oppilaat voivat tutustua itsenäisesti erilaisiin teemoihin. Tarjolla on myös runsaasti opetusmateriaaleja, joita ovat tutkimuslaitosten lisäksi tuottaneet muun muassa ympäristöjärjestöt WWF Suomi ja Luontoliitto sekä mediayhtiöt Yle ja MTV.

Palvelun Itämeri nyt -osio tarjoaa mereltä reaaliaikaista tietoa muun muassa meriveden korkeudesta, sinilevätilanteesta ja laivaliikenteestä. Palveluun kuuluu myös kuvapankki, jonka valokuvat ovat paitsi katsottavissa myös vapaasti käytettävissä ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Yksi osa palvelua on alkuvuodesta 2019 julkaistu merellä liikkujan kartta Meriopas.fi. Mobiilikäyttöön optimoitu ja reaaliaikaista meritietoa tarjoava Meriopas.fi on kehitetty suuren yleisön käyttöön, esimerkiksi veneilijöille ja retkeilijöille. Meriopas kertoo esimerkiksi Itämerestä löydettyjen hylkyjen sijainnit. Meriopas.fi on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

hylkeitä luodolla
Hylkeitä luodolla. Kuva: Mervi Kunnasranta, Luke.

Yläpalkin kuva: Mats Westerbom, Metsähallitus.
Artikkelikuva: Juuso Haapaniemi, Metsähallitus.

EU-lippu

Katso myös