Uutiset Ilmasto, Ympäristö

Nykyiset toimet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi eivät ole riittäviä, vaan tarvitaan järjestelmätason muutoksia, toteavat Kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) asiantuntijat. Jopa miljoonaa lajia uhkaa sukupuutto.

Hallitustenvälinen luontopaneeli IPBES hyväksyi lauantaina Pariisissa historian kattavimman arvion maailman luonnon tilasta. Global Assessment -raportin mukaan luonnon monimuotoisuuden ja sen tuottamien ekosysteemipalveluiden hävittäminen on nyt ennennäkemättömän nopeaa. Luonnon köyhtyminen uhkaa myös ihmiskunnan hyvinvointia.

Ihminen on raportin mukaan jo vaikuttanut merkittävästi kolmeen neljäsosaan maaympäristöistä ja kahteen kolmasosaan meriympäristöistä. Samalla ihminen on hävittänyt lajeja ja luontotyyppejä sekä heikentänyt lajien elinympäristöjä. Maailmanlaajuisesti yhteensä noin miljoona eläin- ja kasvilajia on uhassa kuolla sukupuuttoon, monet seuraavina vuosikymmeninä. Luku on suurempi kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa.

Esimerkiksi koralliriuttojen ja mangrovemetsien rikkaat ekosysteemit ovat uhattuina, varoittavat asiantuntijat. Kuva: iStock / IPBES.

Raportti osoittaa, että luonnon köyhtyminen ei ole vain ympäristökysymys, vaan vaikuttaa laajasti ihmisiin ja yhteiskuntiin. Se uhkaa merkittävää osaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, kuten ravinnon saannin turvaamista.

“Niin ihminen kuin muutkin lajit ovat riippuvaisia ekosysteemin hyvästä tilasta, ja se on nyt heikkenemässä nopeammin kuin koskaan. Rapautamme kovaa vauhtia taloutemme, elinkeinojemme, ruokaturvamme, terveytemme ja elämänlaatumme perusteita”, sanoo IPBESin puheenjohtaja Sir Robert Watson.

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tiina M. Nieminen osallistui Pariisin biodiversiteettikokoukseen Suomen valtuuskunnan jäsenenä. Hän korostaa tutkimuspohjaisen tiedon hyödyntämisen merkitystä globaalin katastrofin torjumisessa.

”Luken tutkimus painottaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja luonnonvarojen käytön yhteensovittamista, mikä tukee IPBES-tavoitteiden saavuttamista.”

Kestävän luonnon tilan saavuttaminen vaatii mittavia järjestelmämuutoksia

Maailmanlaajuisesti suurimmat suorat syyt luonnon köyhtymiselle ovat raportin mukaan muutokset maa- ja merialueiden käytössä, eläinten ja kasvien liiallinen hyödyntäminen esimerkiksi ylikalastamalla, ilmastonmuutos, saasteet ja vieraslajit. Luonnon köyhtymisen suurimpia taustasyitä ovat yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten ylikulutus ja väestönkasvu.

Arviointiraportissa annetaan vaihtoehtoisia tulevaisuudennäkymiä seuraaville vuosikymmenille. Niiden perusteella luonnon köyhtyminen voidaan pysäyttää ainoastaan tekemällä ympäristön tilaa tukevia järjestelmätason muutoksia. Nykyiset toimet tai asteittainen muutos kohti kestävämpää tuotantoa ja kulutusta eivät raportin mukaan riitä saattamaan ihmiskuntaa kestävän kehityksen mukaiselle polulle.

”Meillä Suomessakin metsien intensiivinen käyttö kaventaa lajiston elintilaa, uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja kalastetaan ruokapöytään ja ilmastonmuutos uhkaa viedä elinmahdollisuudet useilta lajeilta, joten tehtävää riittää sekä paikallisissa toimissa että kansainvälisen vaikuttavuuden varmistamisessa”, sanoo tutkimusprofessori Raisa Mäkipää Lukesta.

”Vielä ei ole liian myöhäistä, mutta nyt tarvitaan perusteellinen muutos arvoissa ja tavoitteissa, jotta luonnon monimuotoisuuden säilymisen edellyttämä teknologinen ja taloudellinen murros toteutuu.”

Esimerkiksi maaperän heikkeneminen vähentää lajien elinmahdollisuuksia. Kuva: iStock / IPBES.

Global Assessment -raportti tarkastelee luonnon tilassa tapahtuneita muutoksia viimeisen viidenkymmenen vuoden ajalta. Raportti on koottu noin 15 000 tieteellisestä lähteestä ja hallitusten tuottamista raporteista sekä alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen tiedoista. Kaikki IPBES:n täysistuntoon Pariisissa osallistuneet yli 130 jäsenmaata hyväksyivät raportin yksityiskohtaisen neuvottelun lopputulemana.

Mitä IPBES-raportin tulokset merkitsevät Suomessa?

Luontopaneeli (kansallinen IPBES-paneeli) järjestää Helsingissä 15. toukokuuta seminaarin ja keskustelutilaisuuden, jossa esitellään IPBES:n Global Assessment -raportin päätulokset ja tarkastellaan niiden merkitystä Suomen oloihin sovellettuna.

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Lähde: IPBES, Syke

Katso myös