Uutiset Kala

Luonnonvarakeskus (Luke) hoitaa Inarijärven kalatalousvelvoitteen istutukset. Tänä vuonna on suunniteltu istutettavaksi noin 330 000 petokalan- ja 234 000 pohjasiianpoikasta. Siianpoikasia istutetaan noin viidennes velvoitemäärästä, ja määrän vähentymistä kompensoidaan järvitaimen poikasistutuksilla sekä järvitaimenen ja nieriän mäti-istutuksilla. Nieriä- ja mäti-istutukset on toteutettu jo kevättalven aikana.

Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitetta toteutetaan sopeutuvan velvoitehoidon periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että istutusmääriä voidaan muuttaa kalatalousviranomaisen päätöksellä joustavasti kalakantojen tilan ja kalastuksen mukaan.

Vuonna 2016 kalatalousvelvoitteen tavoitteet ylittyivät hieman niin taimen-, nieriä- kuin siikavelvoitteidenkin osalta. Tarkennetun istutussuunnitelman mukaan vuonna 2017 istutetaan kalanpoikasia seuraavasti:

Suunnitelmajakson 2016–2020 aikana Inarijärven taimenistutuksissa siirrytään käyttämään täysin Juutuanjoen järvitaimenkantaa. Näin pyritään vähentämään riskiä, että Juutuanjokeen nousisi kutemaan muitakin kuin siellä syntyneitä emokaloja.

Ivalo-, Siutta- ja Juutuanjoen vesistöalueille istutetaan edelleen vain kyseisen joen oman kannan järvitaimenen poikasia. Siikavelvoitteena istutetaan vuosittain 234 000 kesänvanhaa siianpoikasta.

Vähennetyillä siianistutusmäärillä pyritään parantamaan Inarijärven siikojen kasvumahdollisuuksia. Siikaistutuksia kompensoidaan pääasiassa suuremmilla järvitaimenistutuksilla sekä järvitaimenen ja nieriän mäti-istutuksilla. Velvoitteen tarkkailututkimus seuraa istutusten tuloksellisuutta kalamerkintöjen ja saalisnäytteiden avulla.

Tiedotustilaisuus Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitteesta järjestetään keskiviikkona 3.5.2017 alkaen klo 17:30 Inarin kunnantalon valtuustosalissa Ivalossa. Tilaisuuden ohjelma. Tervetuloa!

Katso myös