Uutiset Kala

Inarijärvelle on suunniteltu istutettavaksi vuoden 2020 aikana noin 170 000 taimenen, 57 000 nieriän ja 314 000 pohjasiianpoikasta. Taimenistutukset ovat parhaillaan käynnissä. Siianpoikasia istutetaan syksyllä reilu neljännes velvoitemäärästä. Osa nieriä- ja siikavelvoitteesta kompensoidaan järvitaimenistutuksilla. Luonnonvarakeskus (Luke) hoitaa Inarijärven kalatalousvelvoitteen istutukset.

− Nieriän 1-vuotiaat poikaset istutettiin jo kevättalvella, vuoden tauon jälkeen. Kesän 2018 helteet nostivat viljelyveden lämpötilat Inarissa poikkeuksellisen korkeiksi. Tästä aiheutui suuria tappioita nieriöiden viljelyssä, ja vuonna 2019 nieriöitä ei istutettu lainkaan, kertoo asiantuntija Timo Rauhala Lukesta.

Nieriöiden kasvatusta varten saatiin mäti Luken Taivalkosken kalanviljelylaitoksen Inarijärven nieriän varaemokalaparvesta.

− Inarin kalanviljelylaitoksella on meneillään viileävesitysjärjestelmän rakentaminen Lapin ELY-keskuksen johdolla, mikä parantaa ratkaisevasti nieriän viljelyolosuhteita jatkossa, erityisesti jos kesäkaudesta tulee normaalia lämpimämpi, kertoo johtava asiantuntija Petri Heinimaa Lukesta.

Syksyllä istutetaan siianpoikasia hivenen viime vuotta enemmän

Syksyllä 2020 siikavelvoitteeseen istutetaan hieman aiempaa enemmän siikoja, 314 000 kesänvanhaa siianpoikasta.

− Määrä on kuitenkin velvoitepäätöstä pienempi. Velvoitepäätöstä pienemmillä siianistutusmäärillä pyritään parantamaan Inarijärven siikojen kasvumahdollisuuksia. Siikaistutuksia kompensoidaan järvitaimenen poikas- ja mäti-istutuksilla, Heinimaa kertoo.

Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitetta toteutetaan sopeutuvan velvoitehoidon periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että istutusmääriä voidaan muuttaa kalatalousviranomaisen päätöksellä joustavasti kalakantojen tilan ja kalastuksen mukaan.

Vuonna 2019 Inarijärven kalatalousvelvoite toteutui täysimääräisenä, kun määrissä otetaan huomioon toimintajakson 2016–2020 aiempina vuosina syntyneet ylitykset istutusmäärissä. Osin jo toteutuneen istutussuunnitelman mukaan vuonna 2020 kalanpoikasia istutetaan seuraavasti:

Vuosi Siika
1-
kesäinen
Järvitaimen
1–2-
vuotias
Järvitaimen
3-
vuotias
Nieriä
1-
vuotias
Järvitaimen mäti ja vastakuor. poikaset Nieriän mäti ja vastakuor. poikaset Pienet petokalat yhteensä Isot petokalat yhteensä
2020
suun-nitelma
314 000 94 000 76 309 57 000
(tot.
65690)
1 560 000 0 151 000 76 309
2019 toteu-tunut 302 100 16 500 105 899 0 3 288 300 0 16 500 105 899
2018 toteu-tunut 250 660 83 250 99 440 171310 2 451 800 464 000 254 560 99 440

Vuodesta 2018 alkaen osa Inarijärven taimenvelvoitteen 3-vuotisistukkaista on ollut niin sanottuja virikekasvatettuja poikasia. Kasvatuskokeella tutkitaan virikekasvatuksen vaikutuksia kalojen kasvatuksen aikaiseen hyvinvointiin sekä niiden valmiuteen selviytyä luonnossa pyyntikokoisiksi saaliskaloiksi tai kutuvaellukselle nouseviksi emokaloiksi.