Uutiset Riista

Susi on eläin, joka herättää poikkeuksellisen paljon yhteiskunnassa ristiriitaisia tunteita. Sitä joko vihataan tai ihaillaan. Suden ja ihmisen rinnakkaiselosta on kuitenkin vähän yhteiskunnallista kirjallisuutta ja tutkimusta. Juha Hiedanpään ja Outi Ratamäen toimittama Suden kanssa -teos poimii eri näkökulmia suden ja ihmisen välisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Teemaan yhdistyy monia erityiskysymyksiä, joilla on ristiriitainen luonne. Ihmisen on ratkaistava miten on mahdollista suojautua sudelta, mutta kuitenkin samalla suojella sitä? Erityisesti susialueiden kysymyksinä ovat omankädenoikeuden rajat sekä sopeutuminen susien aiheuttamiin uhkiin.

Nykyinen ajattelumme on sidoksissa kulttuuriimme ja perintöihimme, ja susiasenteilla on pitkät juuret. Suden kanssa -teos selvittää, miten riistahallinnon, yhteiskunnan ja ihmisen arjen on muututtava, jotta suden kanssa voidaan elää.

Juha Hiedanpää on hallintotieteiden tohtori. Hän toimii luonnonvarapolitiikan tutkimusprofessorina Luonnonvarakeskuksen Turun toimipaikassa. Hän tutkii luonnonvara- ja riistapolitiikkaa. Outi Ratamäki on yhteiskuntatieteiden tohtori, ja hän tutkii eläinpolitiikan muutosta ja ympäristöpolitiikkaa hallinnan näkökulmista. Ratamäki työskentelee Itä-Suomen yliopistossa.