Uutiset Kala, Ruoka, Talous

Kalastajat ovat huolestuneita hylkeiden ja kaloja syövien lintujen, pääasiassa merimetsojen, merkityksestä kilpailussa kalansaaliista. Tuore kansainvälinen tutkimus osoittaa, että kilpailua kalansaaliista ihmisten ja eläinten kesken on. Tukholman yliopiston professorin Sture Hanssonin johtamaan tutkimusryhmään kuului Suomesta tutkijoita Luonnonvarakeskuksesta ja Åbo Akademista.

Hylkeille maistuu kala. Kuva: Esa Urhonen

Tutkijat arvioivat lintujen ja hylkeiden kalankulutuksen sekä kalastuksen saaliit Itämeren alueella. Hylkeet ovat merkittävimpiä kaloja syöviä nisäkkäitä, ja niiden kalankulutus on suurin piirtein sama kuin lintujen yhteensä. Kalastuksen saaliit ovat 3-4-kertaiset verrattuna hylkeiden ja lintujen yhteenlaskettuun kulutukseen.

Kilpailu nisäkkäiden, lintujen ja ihmisten välillä on kovinta rannikkokalastuksessa, jossa saalislajeina ovat ahven, hauki, kuha, meritaimen, lohi, siika ja muikku. Näiden kalalajien määrä hylkeiden ja merimetsojen ravinnossa on samalla tasolla kalastuksen saaliiden kanssa.

”Tiedämme, että kalastus vaikuttaa näihin kalalajeihin, joten on perusteltua päätellä, että myös hylkeiden ja lintujen saalistus vaikuttaa niihin. Siten kalaa syövät nisäkkäät ja linnut kilpailevat kalastuksen kanssa kalavaroista”, Sture Hansson sanoo.

Tulosten perusteella tutkijat päätyivät siihen, että hylkeiden ja lintujen vaikutukset kalakantoihin tulee huomioida kalakantojen hoidossa.

”Jos kalakannat pienenevät alle hyväksyttävän tason, on harkittava sekä kalastuksen että kaloja syövien nisäkkäiden että lintujen aiheuttaman saalistuspaineen vähentämistä.”

Silakan, kilohailin ja turskan avomerikalastukseen hylkeillä ja linnuilla ei ole suurta vaikutusta.

Tutkimusartikkeli on julkaistu ICES Journal of Marine Science -julkaisusarjassa.

 

 

Katso myös