Uutiset Metsä

Metsähallitus toteuttaa hoitohakkuita Lapinjärven tutkimusmetsän alueella syys-lokakuun vaihteessa. Toimenpiteitä tehdään tutkimusmetsän sisällä sijaitsevassa geenireservimetsässä, jossa säilytetään kuusen geneettisen perimän monimuotoisuutta. Metsähallitus hoitaa geenireservimetsää Luonnonvarakeskuksen (Luke) ohjauksessa.

Geenivarojen suojelu on Luken viranomaistehtävä. Perinnöllinen monimuotoisuus on edellytys sille, että laji pystyy sopeutumaan ympäristön muuttumiseen kuten ilmastonmuutokseen.

− Hyvässä geenireservimetsässä on kaiken ikäisiä puusukupolvia. Hakkuiden tavoitteena on luoda kasvutilaa uudelle taimiainekselle, kertoo Senior Advisor Taneli Kolström Lukesta.

Nyt käsiteltävä noin 30 hehtaarin alue on kymmenen prosenttia geenireservimetsän kokonaispinta-alasta. Metsänkäsittelytapoina ovat ensiharvennus yhdeksällä, väljennyshakkuu 11 ja pienalakasvatus yhdeksällä hehtaarilla. Kuolleita puita ei viedä alueelta pois, joten lahopuuhun sidonnaisen lajiston elinolosuhteet säilyvät näiltä osin ennallaan.

Tutkimusmetsässä tehdään vuosittain metsänhoitotöitä ja hoitohakkuita. Toteutukset sovitaan yhdessä Luken ja Metsähallituksen kesken.