Uutiset Maaseutu, Maatalous, Metsä, Puutarha

Kasvinsuojeluaineena käytetyn glyfosaatin ja sen hajoamistuote AMPAn pitoisuudet ovat käsittelyn jälkeen suurimmillaan muokkaamattomassa pintamaassa ja laskevat jyrkästi syvemmissä maakerroksissa. Maaperässä olevat jäämät saattavat hidastaa siementen itämistä ja kasvin kasvuun lähtöä. Valumavesien mukana glyfosaattia ja AMPAa kulkeutuu vähän, koska ne sitoutuvat helposti maahan.

Kuva: Janne Lehtinen, Luken kuva-arkisto.

Tämä ilmenee Luonnonvarakeskuksen (Luke), Turun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin glyfosaattipitoisuuksia peltomaassa ja metsätaimitarhalla sekä tutkittiin maaperässä olevan glyfosaatin ja AMPAn vaikutuksia viljelykasveihin. Lisäksi tutkittiin käsittelyn vaikutuksia kastelieroihin.

Glyfosaattipitoisuudet suurimmat maan pintakerroksissa

Maanäytteitä otettiin 18 varsinaissuomalaiselta ja hämäläiseltä peltolohkolta ennen glyfosaattivalmisteen ruiskutusta, vuorokausi ruiskutuksen jälkeen sekä ennen talven tuloa.

Suurimmat glyfosaattipitoisuudet, 0,9–6,0 milligrammaa/kilo, mitattiin vuorokausi ruiskutuksen jälkeen 2,5 senttimetrin paksuisesta maan pintakerroksesta. Myös loka-marraskuussa havaittiin suuria pitoisuuksia (1,5–5,9 milligrammaa/kilo) lohkoilla, jotka oli samana vuonna käsitelty kahteen kertaan. Ennen käsittelyjä glyfosaattipitoisuus oli 0,04–1,1 milligrammaa/kilo.

Parinkymmenen senttimetrin paksuisessa maakerroksessa oli glyfosaattia 0,09–0,29 ja AMPAa 0,47–0,60 milligrammaa/kilo. Glyfosaattipitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa kuin aiemmin EU-maissa tehdyssä tutkimuksessa, sen sijaan AMPA-pitoisuudet olivat kotimaan tutkimuksessa hieman suurempia.

– Maahan nopeasti sitoutuva glyfosaatti ja AMPA eivät ole suuri uhka vesistöille. Kylmissä olosuhteissa niiden hajoaminen on hidasta, minkä takia niitä kertyy suomalaisiin maihin. Maaperässä jäämillä saattaa olla vaikutusta siementen itämiseen ja kasvien kasvuun lähtöön, kertoo Luken erikoistutkija Jaana Uusi-Kämppä.

Luken Suonenjoen metsätaimitarhan hiekkapitoisessa maaperässä kuten peltomaassakin glyfosaatin ja AMPAn pitoisuudet laskivat jyrkästi syvemmissä maakerroksissa, mutta 25 senttimetrin alapuolella olevassa hiekkakerroksessa oli vielä viiden vuoden jälkeen mitattavia pitoisuuksia.

Kasvualustan glyfosaattikäsittely hidasti kauran ja rypsin itämistä

Turun yliopisto tutki maaperässä olevien glyfosaatti- ja AMPA-jäämien vaikutuksia perunan, rypsin, kauran ja härkäpavun versojen pituuskasvuun ja biomassaan. Ruiskuttamattomassa maassa kaurat kasvoivat aluksi 23–49 prosenttia pidemmiksi kuin glyfosaatti- ja AMPA-jäämiä sisältävässä maassa. Eroa ei kuitenkaan ollut enää 9–10 viikkoa kylvön jälkeen.

Kasvihuoneessa tutkittiin kasvualustaan lisätyn puhtaan glyfosaatin sekä glyfosaattia sisältävän valmisteen vaikutuksia perunan, rypsin, kauran ja härkäpavun itämiseen. Tuloksia verrattiin käsittelemättömään kontrollialustaan. Kasvustot korjattiin 11 viikon kuluttua kylvöstä.

Glyfosaattivalmisteella käsitellyssä kasvualustassa kaura ja rypsi itivät hitaammin kuin käsittelemättömässä alustassa. Hidas itäminen selitti ilmeisesti sen, että glyfosaattivalmisteella käsitellyn kasvualustan kasvit olivat varhaisessa kasvuvaiheessa pienempiä kuin kontrollialustassa tai pelkällä glyfosaatilla käsitellyssä alustassa kasvaneet kasvit.

Glyfosaatilla ei vaikutusta kastelierojen lisääntymiseen

Luke tutki glyfosaattivalmisteen vaikutuksia kastelieroihin kaksi kuukautta kestäneessä kasvihuoneessa toteutetussa astiakokeessa. Koejärjestely jäljitteli olosuhteita suorakylvöpellolla viljan korjuun jälkeen. Osa maalieriöistä ruiskutettiin glyfosaattivalmisteella ja kontrollilieriöt pelkällä vedellä.

Käsittely ei vaikuttanut kastelierojen massoihin, munakoteloiden tuottoon tai munakoteloiden elossa säilymiseen. Glyfosaatilla ruiskutetuissa astioissa kastelierot hautasivat olkia hieman hitaammin kuin kontrollilieriössä, mutta näyttö glyfosaatin negatiivisista vaikutuksista ei ollut selkeä.

 

GlyFos II -hankkeen loppuseminaari järjestetään Maaperätieteiden päivillä 10.1.2019 klo 10.45 alkaen (tapahtuman ohjelma).

Lisätietoja Maaperätieteiden päivistä Suomen maaperätieteiden seuran puheenjohtaja, erikoistutkija Helena Soinne, Luke, puh. 029 532 2118, helena.soinne@luke.fi  erikoistutkija Katri Rankinen, SYKE, puh. 029 525 1540, katri.rankinen@ymparisto.fi

Katso myös