Uutiset Ilmasto, Maatalous, Ruoka

Luonnonvarakeskuksen koordinoima ja ulkoministeriön rahoittama FoodAfrica-ohjelma kehitti tehokkaita ratkaisuja ruoan saatavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä vahvisti viljelijöiden ja muiden ruokajärjestelmän toimijoiden osaamista kestävässä ruoantuotannossa. Kuusivuotisen ohjelman loppuraportti julkaistiin tänään.

FoodAfricassa tutkittiin koko ruokajärjestelmää alkutuotannosta kuluttajiin. Ohjelma jakautui kolmeen tutkimusalueeseen: kestävä ruoantuotanto, ruoan turvallisuus ja ravitsemus sekä markkinoille pääsy. Tutkimustulosten pohjalta kohdemarkkinoilla on voitu esimerkiksi:

  • vähentää myrkyllistä aflatoksiini-homesientä jopa 80 prosentilla;
  • moninkertaistaa tilakohtainen maidontuotanto karjanjalostuksen ja parempien hoitomenetelmien avulla ja pienemmin ilmastopäästöin;
  • saada suurempia ja ravintoarvoltaan parempia satoja parantamalla peltojen hivenravinnelannoitusta;
  • parantaa lasten ja äitien ravitsemusta lisäämällä tietoisuutta paikallisista luonnosta saatavista ruoan lähteistä ja lisäämällä niiden osuutta ruokavaliossa.
FoodAfrica edisti ruokaturvaa alkutuotannosta ruokapöytään asti. Kuva: Tiina Sileoni.

Tutkimustieto käytäntöön

Varsinaisen tutkimustyön lisäksi FoodAfrican keskeinen tavoite oli viedä tutkimustieto käytäntöön.

”Ohjelma tavoitti suoraan lähes 20 000 viljelijää, koulutti tohtoreita ja muita alan ammattilaisia sekä tuotti julkaisuja ja opetusmateriaalia viljelijöiden ja muiden sidosryhmien käyttöön. Yhteensä työmme on vaikuttanut välittömästi tai välillisesti jopa yli 300 000 ihmisen elämään”, kertoo FoodAfrica-ohjelman koordinaattori, erityisasiantuntija Mila Sell Luonnonvarakeskuksesta.

“FoodAfrica on ollut todella palkitseva tutkimusohjelma, sillä olemme saaneet tehdä töitä niin monen eri ruokajärjestelmän sidosryhmän kanssa tiedeyhteisöstä poliittisiin päättäjiin ja yrittäjistä maanviljelijöihin. Heillä kaikilla on yhteinen tavoite ja oma välttämätön panoksensa paremman ruoan saatavuuden, ravitsemuksen ja turvallisuuden saavuttamiseksi.”

Monitieteinen tutkimus luo vaikuttavuutta kehitysyhteistyöhön

Sell näkee tutkimuksella tärkeän roolin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Kohdemaidensa lisäksi FoodAfricassa tuotettu tieto on jaettavissa kaikille vastaavissa olosuhteissa toimiville Afrikan viljelijöille ja voi siten vaikuttaa maanosan ruokaturvan parantamiseen pysyvästi.

”Aitoa, kestävää vaikuttavuutta saadaan, kun käyttöön otettavat menetelmät perustuvat luotettavaan tutkimustietoon. Siksi yksi FoodAfrican keskeisistä tavoitteista oli vahvistaa paikallista tutkimusosaamista kohdemaissa ja parantaa tiedon viljelijöiden, kotitalouksien ja hallinnon pääsyä tutkimustietoon.”

”Monitieteinen ja -alainen yhteistyö on tuonut näkyviä tuloksia, mutta työtä on jatkettava, jotta YK:n kestävän kehityksen tavoite nälän poistamisesta maailmasta toteutuu. FoodAfrican tulokset antavat jatkotyölle hyvän pohjan.”

FoodAfrica-ohjelman työ kohdistui kuuteen Itä- ja Länsi-Afrikan maahan: Beniniin, Ghanaan, Kameruniin, Keniaan, Senegaliin ja Ugandaan. Läpileikkaavia teemoja olivat esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä naisten aseman vahvistaminen maatalousyhteisöissä.

Luonnonvarakeskuksen lisäksi hankkeen kumppaniorganisaatiot olivat Helsingin yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Bioversity International, International Food Policy Research Institute, International Livestock Research Institute ja World Agroforestry Centre.

Katso myös